kps

kps

CenyRolnicze
05 października 2022, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.8380 EUR EUR - 4.8128 GBP GBP - 5.5269 DKK DKK - 0.6470
Archiwum


05.10.2022 14:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,20-9,20 zł/kg, średnia: 8,69 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

04.10.2022 MATIF: pszenica GRU22: 349,75 (-0,36%), kukurydza LIS22: 339,75 (-0,07%), rzepak LIS22: 646,25 (+2,05%)

04.10.2022 SPRZEDAM 100 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, oławski, 55-216, tel.: 606 780 248

03.10.2022 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 58%, wielkopolskie, ostrowski, 63-430, tel.: 604 101 831

03.10.2022 SPRZEDAM 130 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, wągrowiecki, 62-291, tel.: 504 637 371

03.10.2022 SPRZEDAM 40 T ŻYTA PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, leszczyński, 64-150, tel.: 607 947 247

03.10.2022 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 700 kg, małopolskie, tatrzański, 34-425, tel.: 698 197 928

03.10.2022 SPRZEDAM BYKA, mięsny, 800 kg, dolnośląskie, milicki, 56-300, tel.: 535 289 547

03.10.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

02.10.2022 SPRZEDAM 300 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, świdnicki, 21-050, tel.: 602 703 849

01.10.2022 SPRZEDAM 20 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.10.2022 SPRZEDAM 30 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Polski zespół naukowy pracuje nad szczepionką na ASF. Jakie są efekty badań?

Redakcja

Od 2017 r. polscy naukowcy pracują nad szczepionką na ASF. W tym czasie wydatkowano na ten cel 730 tys. zł. Z informacji przekazanych przez ministerstwo rolnictwa wynika, iż do opracowania preparatu na afrykański pomór świń jest jeszcze daleka droga. W tym roku rozpoczną się również badania w zespole międzynarodowym, w którego skład wejdą Polacy.

 

Badania nad szczepionką przeciwko ASF są prowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (PIWet-PIB), w Zakładzie Chorób Świń (ZCHS), od 2017 r. w związku z realizacją grantu pt.: „Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro na modelu świń”.

 

Badania w tym zakresie prowadzone były w oparciu o grant realizowany w okresie 13.01.2017 – 12.01.2021 przez Narodowe Centrum Nauki. Całkowita kwota finansowania wyniosła 597 547,00 zł. Drugim źródłem finansowania jest subwencja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana 26.09.2019 r., w kwocie 700 000 zł. Projekt jest w trakcie realizacji. Jak dotychczas badania pochłonęły 731 216 zł.

 

Badania nad szczepionką przeciwko ASF są prowadzone przez są prowadzone w PIWet-PIB, w Zakładzie Chorób Świń, pod nadzorem kierownika tego Zakładu, w gronie 5 pracowników naukowych. Jak informuje wiceminister rolnictwa, Szymon Giżyński, wyniki badań dotyczących szczepionki przeciwko ASF zostały opublikowane w uznanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i są dostępne w Internecie (więcej przeczytasz tutaj - kliknij). 

 

Giżyński ponadto podaje, iż w trakcie badań klinicznych, które zostały przeprowadzone w ramach projektu „Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9” uzyskano cenny materiał od świń-ozdrowieńców, który podlegał m. in. analizie pod kątem odpowiedzi immunologicznej zachodzącej w przebiegu choroby. Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących odpowiedzi immunologicznej w ASF, wnioskuje się z dużym prawdopodobieństwem, że do efektywnego zwalczania choroby niezbędna jest odpowiedź składająca się z dwóch komponent układu immunologicznego tj. odpowiedzi immunologicznej humoralnej (wys. miana przeciwciał) i odpowiedzi immunologicznej komórkowej (wzrost odsetka limfocytów T).

 

Giżyński zapewnia, że badania dotyczące szczepionki przeciwko ASF planuje się kontynuować. W świetle wyników z badań klinicznych przeprowadzonych w ramach projektu NCN: „Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9” planuje się sprawdzenie aktywności osocza ozdrowieńców przeciw replikacji ASFV in vitro oraz zaproponowano podjęcie innych strategii mających na celu opracowanie preparatów zawierających patogen lub antygeny mogące spowodować pozytywną reakcję organizmu świni na poziomie dwóch komponent tj. odporności komórkowej i humoralnej. Schemat dalszego postępowania ustalono w grudniu 2020 roku, a tok postępowania uzależniono od zidentyfikowania ciągłych linii komórkowych umożliwiających namnażanie się wirusa ASF.

 

Zespół naukowy ZCHS przygotował dwa alternatywne kierunki badań w ramach kontynuowania projektu dotyczącego szczepionki przeciwko ASF. Pierwszy kierunek dotyczy atenuacji wirusa ASFV i delecji genu A179 – inhibitora apoptozy – uzależniony jest głównie od zidentyfikowania dotychczas nieosiągalnej ciągłej linii komórkowej, umożliwiającej z dużym prawdopodobieństwem przeprowadzenie delecji ww. genu. W ramach tego kierunku przewidziano również próby uzyskania linii ciągłej z makrofagów płucnych. Równolegle rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia drugiego kierunku badań prowadzącego do otrzymania prototypu „szczepionki” poliwalentnej zawierającej naturalnie atenuowany genotyp I ASFV (odpowiedzialny za introdukcję ASF w latach 60- tych w Hiszpanii) i inaktywowany genotyp II ASFV (introdukcja obecna).

 

Równolegle prowadzone są badania w ramach tematu statutowego S/387 „Prognozowanie interakcji peptyd - MHC klasy I oraz sprawdzanie właściwości immunogennych wybranych peptydów pochodzenia wirusowego”, mającego na celu zbadanie właściwości immunogennych peptydów związanych z wirusem ASFV. Badania są w początkowym stadium.

 

W latach 2021-2023 zaplanowano realizację wspólnego międzynarodowego projektu w ramach programu ERA NET ICRAD (IFNASF), dla którego wniosek został złożony w sierpniu 2020 przez konsorcjum w składzie: a. PIWet-PIB, b. Centrum Biologii Molekularnej „Severo Ochoa” (Hiszpania), c. Uniwersytet Ludwiga Maksymiliana w Monachium (Niemcy), d. Szwedzki Narodowy Instytut Weterynaryjny (Szwecja). Celem projektu jest zidentyfikowanie genów odpowiedzialnych za hamowanie wydzielania interferonu typu I, a następnie wprowadzenie mutacji nakierowanej na zidentyfikowane geny wirusa ASFV. Przewagą projektu jest zastosowanie innowacyjnej techniki single-cell RNA-sequencing (scRNA-seq) umożliwiającej: śledzenie mechanizmów regulacji wydzielania interferonu w pojedynczych komórkach, identyfikację subpopulacji komórek, w których ww. regulacja zachodzi oraz identyfikację genów ulegających ekspresji w procesie hamowania wydzielania interferonu. W dalszym etapie projektu w wirulentnych szczepach ASFV zidentyfikowane geny zostaną poddane mutacji z użyciem techniki CRISPR/Cas9. Rolą PIWet-PIB w projekcie będzie pokierowanie badaniami klinicznymi w II etapach.

 

Wartością projektu oprócz identyfikacji ww. genów może być uzyskanie szczepów ateunowanych stanowiących materiał na “kandydatów” szczepionkowych. 5 5. Osobnym kierunkiem badań są badania z wykorzystaniem nowoczesnej platformy szczepionkowej jaką jest wektor lentiwirusowy. Możliwość taką stwarza współpraca pomiędzy PIWet-PIB a laboratorium PAVAL (INRAE) z Uniwersytetu w Grenoble, Francja. Ponadto planuje się współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w zakresie przygotowania plazmidu prowadzącego do otrzymania delecji A179L.

 

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu