Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
25 lutego 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.6943 EUR EUR - 4.5143 GBP GBP - 5.2367 DKK DKK - 0.6071
Archiwum
24.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,25 (+ 1,87%), kukurydza MAR21 - 229,50 (- 0,11%), rzepak MAJ21 - 484,50 (+ 2,65%) [euro/tona] +++ +++ +++ 24.02.2021 13:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,40 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Środki na pomoc dla producentów świń ze stref ASF są zdecydowanie za niskie

Redakcja

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego pomocy dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze strefy niebieskiej i czerwonej lub w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zaproponowane w nim rozwiązania pozostawiają wiele do życzenia, bowiem przepisy wykluczają sporą grupę hodowców. Ponadto pula środków zarezerwowana na ten cel jest zdecydowanie za niska.

 

Zakończyły się konsultacje społeczne do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który ma na celu uruchomienie w 2020 r. pomocy dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze strefy niebieskiej i czerwonej lub w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w tej formie była już udzielana producentom świń w latach ubiegłych. Wsparcie ma zostać udzielone na wyrównanie kwoty dochodu z powodu uzyskania obniżonych dochodów z tytułu sprzedaży świń od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r.  w związku z wystąpieniem ASF. Zgodnie z projektem rozporządzenia nabór wniosków w ARiMR ma ruszyć jeszcze w listopadzie.

 

Jak wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, wysokość pomocy zostanie określona po weryfikacji wniosków. Obliczana będzie jako różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem albo średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży świń, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie.

 

WIR informuje, iż straty producentów świń będą mogły zostać zrekompensowane jedynie do wysokości 53 282 tys. zł. W przypadku przekroczenia tej puli będzie zastosowany przelicznik korygujący. Pomoc nie będzie przysługiwała do świń, za które rolnik otrzymał pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi. Natomiast kwota pomocy za II i III kwartał 2020 r. zostanie pomniejszona o wysokość wsparcia uzyskanego na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szereg uwag do projektu zgłosił Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej „Polpig”:

 

 

Sposób naliczania pomocy §1 ust. 2 pkt. 3.10

Wielu producentów świń od kilku lat produkuje w strefie czerwonej/niebieskiej. Przyjęcie w wyliczeniach cen ze strefy czerwonej/niebieskiej w porównaniu do cen ze strefy czerwonej/niebieskiej z lat wcześniejszych nie odzwierciedla strat w związku z produkcją w strefach ASF. Różnice wynikają jedynie ze zmian cyklu świńskiego.

Ponadto sposób obliczenia kwoty pomocy zaproponowany w projekcie rozporządzenia faworyzuje producentów, którzy ograniczyli produkcję w okresie od IV kw 2019 do III kw 2020. Natomiast producenci, którzy powiększyli produkcję w tym samym okresie uzyskają pomoc nieadekwatną do poniesionych strat. Natomiast rolnicy, którzy rozpoczęli produkcję świń w okresie od IV kw 2019 do III kw 2020 nie uzyskają żadnej pomocy.

Aby uniknąć powyższych niedoskonałości przy naliczaniu pomocy proponujemy przyjąć ceny sprzedaży producenta ze stref czerwonej/niebieskiej w porównaniu do cen skupu ze strefy białej w tym samym okresie. Cenę ze strefy białej można przyjąć jako średnią cenę kl E publikowaną przez ZSRiR dla rzeźni ubijających tuczniki ze strefy białej.

 

Odliczanie pomocy z tytułu Covid-19 §1 ust. 2 pkt. 3.11

Pomoc dotycząca Covid-19 została przyznana rolnikom w całym kraju ze względu na lockdown i nie miała nic wspólnego z produkcją świń w strefach ASF. Proponujemy wykreślenie tego punktu.

 

Łączna kwota pomocy §1 ust. 2 pkt. 3.14

Jeżeli przyjąć zaproponowany przez POLPIG sposób naliczania pomocy (bez odliczenia Covid-19) łączna kwota pomocy powinna być powiększona 2,6 razy do kwoty 137 mln zł.

 

Termin składania wniosków:

Zaproponowany termin składania wniosków do 27 listopada br. jest zbyt krótki ze względu na utrudnienia wynikające z pandemii Covid-19. Wielu rolników może mieć problemy z terminowym złożeniem wniosku. Dlatego proponujemy wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc do 15 grudnia 2020 r.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

Chiny: ogromne zanieczyszczenie wody przez ASF

Zakaz skarmiania odpadami kuchennymi świń w związku z walką

Przedłużony termin składania wniosków o wsparcie n

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw

Polski zespół naukowy pracuje nad szczepionką na A

Od 2017 r. polscy naukowcy pracują nad szczepionką na ASF. W