Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
15 kwietnia 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.8014 EUR EUR - 4.5546 GBP GBP - 5.2376 DKK DKK - 0.6124
Archiwum
15.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 219,50 (- 0,57%), kukurydza CZE21 - 221,00 (0,00%), rzepak MAJ21 - 508,00 (+ 0,20%) [euro/tona] +++ +++ 14.04.2021 13:06 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,50 zł/kg, średnia: 5,98 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++

Ministerstwo zapowiada zakup 500 kontenerów chłodniczych na tusze dzików

Redakcja

Rolnicy z Wielkopolski zgłaszają szereg problemów dotyczących zwalczani ASF. Kolejne tereny tego województwa są objęte strefami ochronnymi związanymi z chorobą. W strefach niebieskich nie ma zakładów, które byłyby zainteresowane skupem tuczników, a przejścia dla zwierząt przy drogach ekspresowych i autostradach pozostają otwarte. Myśliwi natomiast narzekają na niewielką liczbę chłodni do przechowywania odstrzelonych dzików, choć ministerstwo rolnictwa zapowiedziało, że w tym roku zakupi 500 takich urządzeń.

 

W związku z pojawieniem się nowych ognisk ASF w zachodniej Polsce i objęciem strefą zagrożenia obszaru o intensywnej hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce, samorząd rolniczy wystąpił 6 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań, które pozwolą wygasić ogniska pomoru, zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, a jednocześnie umożliwią rolnikom sprzedaż zdrowych tuczników i dalszą produkcję.

 

Przedstawiono problemy zgłoszone przez rolników z Wielkopolski. Obecnie w strefie niebieskiej nie ma ubojni, które mogłyby skupić zwierzęta. W związku z tą sytuacją nieuczciwi pośrednicy proponują znacznie zaniżone ceny, które nie pokrywają nawet kosztów produkcji.

 

Jak przekonuje Krajowa Rada Izb Rolniczych konieczny jest natychmiastowy odstrzał dzików w strefach przylegających do obszarów ochronnych, objętych ograniczeniami i zagrożonych, jednak brak chłodni do przechowywania tusz dzików uniemożliwia ograniczenie populacji i ochronę gospodarstw. Zaapelowano o zakup przez rząd i oddanie do dyspozycji kołom łowieckim niezbędnych chłodni.

 

Pomimo obietnic złożonych przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz zapewnień przedstawicieli MRiRW przejścia dla zwierząt na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych nie zostały dotychczas zamknięte. Z informacji uzyskanych od rolników wynika, że zwierzęta mogą swobodnie przemieszczać się podziemnymi przejściami, co uniemożliwia skuteczne działania zapobiegawcze.

 

W odpowiedzi ministerstwa rolnictwa na powyższe czytamy, iż podmioty zajmujące się ubojem i rozbiorem mięsa z obszarów zagrożenia, zgodnie z wymaganiami § 13, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z poźn. zm.) muszą podlegać dodatkowemu wyznaczeniu.

 

W związku z informacjami o trudnej sytuacji ze zbytem świń rzeźnych z takich obszarów, utworzonych w województwach: lubuskim i wielkopolskim, Główny Lekarz Weterynarii w dniach 28 kwietnia i 4 maja br. poinformował właściwych terytorialnie wojewodów, dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego, wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz prezesów Wielkopolskiej i Lubuskiej Izby Rolniczej o zasadach zatwierdzania rzeźni i zakładów rozbioru, które wyraziłyby chęć uboju świń z obszaru zagrożenia (kolor obszaru - niebieski) oraz prośby o pomoc w zorganizowaniu odpowiedniej grupy zakładów mogących wspomóc hodowców świń w ww. obszarze.

 

W czasie spotkań z branżą mięsną podmioty informowane są, że nie ma żadnych przesłanek do obawy o utratę uprawnień eksportowych na rynki krajów nie będących członkami UE przez przedsiębiorstwa produkujące mięso z takich świń. Jedynym wyjątkiem od powyżej opisanego standardu są wymagania importowe Kanady.

 

Resort poinformował również, że redukcja populacji dzików jest realizowana na terytorium Polski w sposób ciągły, w pierwszej kolejności w ramach planowej gospodarki łowieckiej, za którą odpowiada resort środowiska i – uzupełniająco – poprzez wykonywanie odstrzałów sanitarnych nakazanych w drodze rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody i wykonywanych przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.

 

Ponadto ministerstwo podało, że zgodnie z „Programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" na 2020 r. przewiduje się zakup przez wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii ok. 500 kontenerów chłodniczych przeznaczonych do przetrzymywania tusz dzików w obwodach łowieckich zlokalizowanych w obszarach: zagrożenia, objętym ograniczeniami oraz ochronnym. Na drugą połowę kwietnia br. zaplanowanych do zakupu lub już zakupionych było 37 chłodni w województwie wielkopolskim oraz 52 w województwie lubuskim. Istnieje jeszcze możliwość dokupienia od kilku do kilkunastu kontenerów w tych województwach.

 

- Nawiązując do ustalenia kompletnego zamknięcia obszaru tzw. zachodniego klastra ASF u dzików zostały wysłane do wojewódzkich lekarzy weterynarii na początku marca br. Obecnie koordynowaniem prac w tym zakresie zajmują się odpowiednio wojewodowie z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, a bezpośrednio odpowiedzialnym za to zadanie są regionalne oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – informuje MRiRW.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

W Europie spada liczba przypadków ASF wśród dzików

Dane dotyczące sytuacji afrykańskiego pomoru świń (ASF) w pa

Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi l

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałani

Rosja niegdyś była największym importerem wieprzow

- Rosyjskie stowarzyszenie producentów trzody chlewnej przew