Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
29 lipca 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,7610 EUR EUR - 4,4194 GBP GBP - 4,8766 DKK DKK - 0,5938
Archiwum
03.08.2020 12:47 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,00 - 5,10 zł/kg, średnia: 4,36 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ 31.07.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 182,75 (- 0,14%), kukurydza SIE20 - 178,00 (+ 0,99%), rzepak SIE20 - 379,50 (+ 0,20%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

GLW zarządził kontrolę ferm Agri Plus. Pracownicy Inspekcji uważają, że realizacja polecenia jest niemożliwa

Redakcja

Przed tygodniem Główny Lekarz Weterynarii wydał polecenie przeprowadzenia w trybie pilnym kontroli gospodarstw należących do firmy „Agri Plus” oraz gospodarstw kontaktowych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej uważa, że w związku z epidemią koronawirusa realizacja kontroli jest niemożliwa.

 

- Jako przedstawiciele pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, biorąc pod uwagę art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowym oraz § 13, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pragniemy odnieść się do tego polecenia. Uważamy, że jego realizacja nie jest możliwa i wnosimy o jego cofnięcie, modyfikację (użycie np. narzędzi w formie zdalnej) bądź przesunięcie do czasu, kiedy sytuacja epidemiczna Polski będzie bezpieczna – czytamy w piśmie OZZPIW skierowanym do Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Jak czytamy w piśmie Związku, w świetle przepisów zawartych w kodeksie pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Z kolei z art. 210 § 1 kodeksu pracy wynika, iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

 

- Mając na uwadze cytowane przepisy prawne oraz obecną sytuacją epidemiczną w kraju (związana z wirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę COVID-19), należy rozważyć konieczność zleconej przez Pana kontroli. Zwłaszcza, że w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zobowiązany jest, w miarę możliwości, zapewnić by wirus SARS-Cov-2 nie rozprzestrzeniał się w miejscu pracy, co w szczególności oznacza taką organizację pracy, która ograniczy osobiste kontakty pomiędzy pracownikami i innymi osobami trzecimi, tak aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscach gdzie dochodzi do skupisk ludzi zwiększających ryzyko zarażenia. Tymczasem zlecone kontrole wymagają przemieszczania się pracowników IW, lub lekarzy wyznaczonych, do różnych gospodarstw oraz kontaktu z wieloma osobami (właścicielami, pracownikami). Pomimo zobowiązania powiatowych lekarzy weterynarii do każdorazowej weryfikacji statusu epidemicznego w danym gospodarstwie przed przeprowadzaniem kontroli, nie ma pewności co do bezpieczeństwa odwiedzających podmioty. Biorąc pod uwagę długi okres inkubacji oraz obecność osób zarażonych nie wykazujących objawów, informacje otrzymywane z PPIS nie gwarantują braku zagrożenia (o ile w ogóle te informacje wpłyną na czas). Prowadzenie tych działań w obecnej sytuacji, pomimo zachowania rygorystycznych zasad bezpieczeństwa bioasekuracji, stanowi zbyt duże ryzyko dla kontrolujących i może również skutkować przeniesieniem zakażenia na rodziny pracowników IW, jak lekarzy wyznaczonych – przestrzega OZZPIW.

 

Polecenie GLW zawiera weryfikację wszystkich gospodarstw posiadających kontrakt z„Agri Plus”. Wg Związku, prowadzenie rozszerzonej kontroli bioasekuracji na taką skalę jest niemożliwe do wykonania. Organizacja zwraca uwagę, że w niektórych powiatach do weryfikacji wyznaczonych zostało kilkadziesiąt gospodarstw, więc termin do przeprowadzenia tych kontroli jest mało realny do spełnienia, nawet w zwykłych okolicznościach. - Jako osoby na co dzień pracujące na najniższych szczeblach w IW zdajemy sobie sprawę z powagi zagrożenia, jakie stanowi rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń, niemniej jednak nie możemy być obojętni na narażanie zdrowia i życia pracowników poprzez polecenia generujące, w tak trudnym dla wszystkich czasie, działania nie do zrealizowania. Trudno też uzasadnić, aby te kontrole miały wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF – czytamy w oświadczeniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

3.9375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (8 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

20. ognisko ASF. Blisko 2 tys. warchlaków do wybic

Trwa szarża wirusa ASF po polskich gospodarstwach utrzymując

Czwarte tegoroczne ognisko ASF w woj. warmińsko-ma

Ledwo co opublikowaliśmy informację o 18. ognisku ASF na ter

Osiemnaste ognisko ASF w tym roku, pierwsze na Maz

Dzisiaj na mapie ognisk i przypadków ASF na terenie kraju, p