Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
31 marca 2020, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 4,1466 EUR EUR - 4,5523 GBP GBP - 5,1052 DKK DKK - 0,6096
Archiwum
30.03.2020 MATIF: pszenica kons. MAJ20 - 196,25 (+ 0,64%), kukurydza CZE20 - 167,75 (0,00%), rzepak MAJ20 - 360,75 (+ 1,19%) [euro/tona] +++ +++ +++ 30.03.2020 12:35 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 3,90 - 4,70 zł/kg, średnia: 4,24 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++

ASF stanowi zagrożenie dla 166 tys. polskich gospodarstw. Potrzebny jest koordynator ds. walki z chorobą

Redakcja

Pojawienie się choroby ASF w województwie lubuskim i dolnośląskim i wielkopolskim spowodowało konieczność wspólnego działania organizacji branżowych poprzez powołanie Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF. - W swoich działaniach zakładamy daleko idącą współpracę z administracją państwową i samorządową, środowiskiem naukowym, mediami oraz innymi podmiotami, którym bliski jest cel skutecznej walki z wirusem i ochrony branży przed skutkami rozprzestrzeniania się choroby – wyjaśnia Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej Polpig.

 

Jak wyjaśnia Porozumienie w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego, ASF stanowi zagrożenie dla 166 tys. gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną. Łącznie w hodowli i przetwórstwie wieprzowiny zatrudnionych jest 270 tys. osób. Udział trzody chlewnej w towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. wyniósł 13,1%.

 

Wg organizacji pracujących w Porozumieniu, w programie walki z ASF brak jest spójnej koncepcji z uwzględnieniem działań resortu rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej i infrastruktury. Koncepcja ta powinna również uwzględniać zmianę niektórych przepisów krajowych oraz UE, które są przestarzałe lub nie sprawdziły się w toku wieloletniej walki z ASF. - Proponujemy powołanie Koordynatora ds. walki z ASF podlegającego bezpośrednio premierowi. Koordynator przejmie kompetencje resortu rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej i infrastruktury w zakresie walki z ASF – czytamy w piśmie Porozumienia.

 

Organizacja wnioskuje o powołanie Centralnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (CZZK) wyposażonego w wiedzę i kompetencje z zakresu rolnictwa, przemysłu mięsnego i łowiectwa, zarządzanego przez Koordynatora, w którego skład wejdą przedstawiciele: Inspekcji Weterynaryjnej, nauki, służb mundurowych, organizacji producentów i przetwórców trzody chlewnej (Porozumienie), myśliwych, Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mediów publicznych.

 

- Celem działania CZZK będzie funkcja doradcza, pomoc w przygotowaniu centralnego planu działań kryzysowych wraz z planem finansowym, monitorowanie realizacji oraz proponowanie zmian do planu. CZZK zajmie się monitoringiem działań Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego (WZZK), które przygotują plany kryzysowe dla poszczególnych województw. Na czele WZZK staną wojewodowie, którzy otrzymają daleko idące kompetencje do podejmowania wiążących decyzji w sprawie zwalczania ASF – wyjaśnia Porozumienie.

 

Z pełną koncepcją na walkę z ASF i propozycjami Porozumienia można zapoznać się klikając tutaj.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

Odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laborato

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z prze

Walka z koronawirusem spycha na boczny tor problem

Polowania zostały wstrzymane, a myśliwi zastanawiają się czy

Myśliwi w Bawarii zastrzelili rekordową liczbę dzi

Bawarska minister rolnictwa, Michaela Kaniber, zarządziła no