Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
27 marca 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 4,1127 EUR EUR - 4,5246 GBP GBP - 5,0218 DKK DKK - 0,6065
Archiwum
27.03.2020 12:25 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,00 - 4,80 zł/kg, średnia: 4,25 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++ 26.03.2020 MATIF: pszenica kons. MAJ20 - 193,50 (- 2,15%), kukurydza CZE20 - 168,00 (- 1,18%), rzepak MAJ20 - 352,00 (+ 0,57%) [euro/tona] +++ +++ +++

ASF u bram powiatu piotrkowskiego. Samorząd domaga się natychmiastowej depopulacji dzików

Redakcja

ASF potwierdzony u dzika, w pobliżu granicy województw: mazowieckiego i łódzkiego, był powodem zwołania przez starostę powiatu piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce żółtą strefą ochronną mogą zostać objęte dwie gminy południowo-wschodniej części powiatu piotrkowskiego. 

 

W obliczu tej sytuacji w czasie spotkania, w którym wzięli udział samorządowcy, służby weterynaryjne, funkcjonariusze policji i straży pożarnej oraz przedstawiciele rolników, podjęto kolejne ustalenia, m.in:

1. uruchomienia Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego w szczególności w Aleksandrowie, Sulejowie i gminach z największym zagęszczeniem trzody chlewnej, czyli Grabicy, Moszczenicy i Wolborzu,

2. wystąpienia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o:

a) organizację laboratorium na terenie Powiatu Piotrkowskiego, które będzie wykonywało badania pod kątem ASF, z uwagi na zwiększoną liczbę pobieranych prób do badań

b) organizację, w związku z nową specustawą o ASF, pilnego odstrzału dzików i wsparcia zakupu mobilnej spalarni dla dzików

c) natychmiastowego zamknięcia przejść dla zwierząt wzdłuż drogi ekspresowej S8

3. szczegółowej informacji przekazywanej hodowcom trzody chlewnej przez samorząd rolniczy o uwarunkowaniach, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć, po wprowadzeniu strefy ochronnej.

 

Warto dodać, że także Rada Powiatu Piotrkowskiego na zeszłotygodniowej sesji przyjęła Stanowisko, które zostało wysłane do Marszałka Sejmu, Premiera Rządu, Wojewody Łódzkiego, Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w którym czytamy:

 

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, kierując się potrzebą obrony interesów rolników Powiatu Piotrkowskiego, zwraca się z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu rozwiązania problemów rolników.

 

Rada Powiatu wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w rolnictwie, w związku z rosnącym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), który stanowi ogromne zagrożenie dla chowu i hodowli trzody chlewnej w Powiecie Piotrkowskim.

 

Pojawienie się wirusa ASF w Powiecie Piotrkowskim, będącym Rolniczym Zagłębiem Hodowli Świń, może doprowadzić nie tylko do załamania produkcji trzody chlewnej w naszym regionie, ale i innych gałęzi gospodarki związanych z tą produkcją.

 

Należy rozgraniczyć wirusa ASF u świń i dzików, co pozwoli ochronić rolników przed olbrzymimi stratami i likwidacją gospodarstw rodzinnych.

 

Obserwując dotychczasowe działania administracji rządowej, odpowiedzialnej za zwalczanie ASF w naszym kraju, które są niewystarczające i nie dają pozytywnych efektów, Rada Powiatu wyraża głębokie obawy o przyszłość hodowców gospodarujących na terenie naszego regionu. Szybko rozprzestrzeniająca się choroba ASF może doprowadzić do likwidacji hodowli świń w Powiecie Piotrkowskim i bankructwa wielu gospodarstw rolnych oraz załamania gospodarczego regionu. Skutki tego odczuje również gospodarka krajowa, bowiem Powiat Piotrkowski produkuje 5 % wieprzowiny na rynku krajowym.

 

W związku z powyższym Rada Powiatu zwraca się o:

1/ jak najszybszą depopulację dzików;

2/ wprowadzenie odłowów dzików na terenach miejskich, również poza obwodami łowieckimi;

3/ udzielenie producentom trzody chlewnej wsparcia finansowego podczas wprowadzania programu bioasekuracji;

4/ uproszczenie procedur wypłaty odszkodowań za zaniechanie produkcji trzody;

5/ zabezpieczenie programów pomocowych na zmianę kierunku produkcji;

6/ wprowadzenie stałego programu rekompensaty utraconych dochodów dla producentów trzody chlewnej, szczególnie ze stref objętych ograniczeniami;

7/ wypłaty pełnego odszkodowania w przypadku stwierdzenia ogniska w stadzie trzody chlewnej, które pozytywnie przeszło kontrolę bioasekuracji lub wdrożyło działania naprawcze;

8/ wzmocnienie kadrowe i finansowe organów inspekcji weterynaryjnej;

9/ wyznaczenie osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za zwalczanie wirusa ASF na terenie Powiatu Piotrkowskiego w związku ze specyfiką terenu w zakresie hodowli trzody chlewnej. Podmiot ten powinien działać niezależnie od służb weterynaryjnych.

 

Rada Powiatu wnosi o natychmiastowe i praktyczne zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Powiecie Piotrkowskim i powiatach ościennych w celu ochrony gospodarstw, w których hoduje się trzodę chlewną.

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (9 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

Walka z koronawirusem spycha na boczny tor problem

Polowania zostały wstrzymane, a myśliwi zastanawiają się czy

Myśliwi w Bawarii zastrzelili rekordową liczbę dzi

Bawarska minister rolnictwa, Michaela Kaniber, zarządziła no

ASF: Dziki powinny być po odstrzale utylizowane, a

Jak uważa wielkopolski samorząd rolniczy, dziki ze stref nie