Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
01 lipca 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,9591 EUR EUR - 4,4465 GBP GBP - 4,9043 DKK DKK - 0,5966
Archiwum
03.07.2020 13:13 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,30 - 6,00 zł/kg, średnia: 5,58 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ 02.07.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 181,00 (- 0,28%), kukurydza SIE20 - 167,75 (- 0,45%), rzepak SIE20 - 378,00 (+ 0,20%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++

Rząd przeznaczy w tym roku ponad 133 mln zł na walkę z ASF

Redakcja

Minister rolnictwa zaprezentował projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Przedsięwzięcia zaplanowane w tym roku pochłoną ponad 133 mln zł.

 

Działania objęte programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie, zwanym dalej „programem”, realizuje się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. Jest to kontynuacja działań prowadzonych zgodnie z „Programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” realizowanym w 2019 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Szacunkowe ogólne koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą 133 192 467,85 zł

 

Realizacja programu będzie nadzorowana przez Głównego Lekarza Weterynarii, a koordynowana w poszczególnych województwach przez wojewódzkich lekarzy weterynarii. Założenia przyjęte w programie będą realizowane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” umożliwi prowadzenie następujących środków:

1) badania laboratoryjne w kierunku wykrycia ASF przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) finansowanie funkcjonowania 5 odłowni żywołownych do odłowu dzików; odłowione dziki podlegają uśmierceniu;

3) finansowanie polowania i odstrzału sanitarnego na przelatki i dorosłe samice dzika oraz pozostałe dziki;

4) finansowanie odłowu dzików na obszarach miast i na obszarach gdzie nie wykonuje się polowań albo odstrzałów sanitarnych;

5) finansowanie poszukiwania i bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) finansowanie unieszkodliwienie tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych na obszarach objętym ograniczeniami i zagrożenia;

7) wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą;

8) prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa oraz innych służb i inspekcji oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu przewozu osób, w tym operatorów portów lotniczych i portów, oraz operatorów biur podróży i podmiotów świadczących usługi pocztowe;

9) prowadzenie szkoleń dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz rolników i myśliwych, mających za zadanie przekazać wiedzę na temat ASF;

10) postępowanie powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ASF, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nadzór bierny) przeprowadzane zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

11) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia ASF lub przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją, przez powiatowego lekarza weterynarii (nadzór czynny nad gospodarstwami) na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze ochronnym.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

Kolejne przypadki dzików z ASF w Polsce - najwięce

Główny Lekarz Weterynarii potwierdził kolejne pozytywne wyni

Chiny budują wieżowce dla świń

Chiny budują gigantyczne, wielopiętrowe fermy świń w pobliżu

USA: przechwycono przemyt 10 ton mięsa

Urzędnicy amerykańskich służb celnych U.S. Customs and Borde