Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
24 lutego 2020, Poniedziałek.
Kursy walut: USD USD - 3,9772 EUR EUR - 4,3017 GBP GBP - 5,1293 DKK DKK - 0,5759
Archiwum
24.02.2020 MATIF: pszenica kons. MAR20 - 192,25 (- 1,41%), kukurydza MAR20 - 169,00 (- 0,44%), rzepak MAJ20 - 392,50 (- 1,88%) [euro/tona] +++ +++ +++ 24.02.2020 12:47 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,70 - 5,40 zł/kg, średnia: 5,04 zł/kg (na podstawie informacji z 16 ubojni) +++ +++

Rząd przeznaczy w tym roku ponad 133 mln zł na walkę z ASF

Redakcja

Minister rolnictwa zaprezentował projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Przedsięwzięcia zaplanowane w tym roku pochłoną ponad 133 mln zł.

 

Działania objęte programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie, zwanym dalej „programem”, realizuje się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. Jest to kontynuacja działań prowadzonych zgodnie z „Programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” realizowanym w 2019 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Szacunkowe ogólne koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą 133 192 467,85 zł

 

Realizacja programu będzie nadzorowana przez Głównego Lekarza Weterynarii, a koordynowana w poszczególnych województwach przez wojewódzkich lekarzy weterynarii. Założenia przyjęte w programie będą realizowane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” umożliwi prowadzenie następujących środków:

1) badania laboratoryjne w kierunku wykrycia ASF przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) finansowanie funkcjonowania 5 odłowni żywołownych do odłowu dzików; odłowione dziki podlegają uśmierceniu;

3) finansowanie polowania i odstrzału sanitarnego na przelatki i dorosłe samice dzika oraz pozostałe dziki;

4) finansowanie odłowu dzików na obszarach miast i na obszarach gdzie nie wykonuje się polowań albo odstrzałów sanitarnych;

5) finansowanie poszukiwania i bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) finansowanie unieszkodliwienie tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych na obszarach objętym ograniczeniami i zagrożenia;

7) wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą;

8) prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa oraz innych służb i inspekcji oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu przewozu osób, w tym operatorów portów lotniczych i portów, oraz operatorów biur podróży i podmiotów świadczących usługi pocztowe;

9) prowadzenie szkoleń dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz rolników i myśliwych, mających za zadanie przekazać wiedzę na temat ASF;

10) postępowanie powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ASF, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nadzór bierny) przeprowadzane zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

11) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia ASF lub przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją, przez powiatowego lekarza weterynarii (nadzór czynny nad gospodarstwami) na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze ochronnym.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

ASF w przemysłowej fermie świń w Rumunii. Do likwi

Kolejna ferma trzody chlewnej grupy DanBred w Rumunii został

Powstała skuteczna szczepionka na ASF

Badaczom z USA za pomocą usunięcia jednego, nie opisanego wc

Ukraińskie rolnictwo stosuje w produkcji standardy

19 lutego w ministerstwie rolnictwa odbyło się spotkanie sek