Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
13 grudnia 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8234 EUR EUR - 4,2747 GBP GBP - 5,1292 DKK DKK - 0,5720
Archiwum
13.12.2019 12:33 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,40 - 6,20 zł/kg, średnia: 5,67 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ 12.12.2019 MATIF: pszenica kons. MAR20 - 183,25 (+ 0,69%), kukurydza STY20 - 164,50 (+ 0,61%), rzepak LUT20 - 399,25 (+ 0,69%) [euro/tona] +++ +++ +++

Samorząd rolniczy domaga się od rządu całkowitej depopulacji dzików

Redakcja

Mając na względzie milionowe straty dla całej polskiej gospodarki, rolników, przemysłu mięsnego i budżetu państwa, jakie mogą wystąpić w przypadku dalszego rozprzestrzeniana się afrykańskiego pomoru świń, szczególnie wśród towarowych gospodarstw trzodziarskich, samorząd rolniczy oczekuje podjęcia przez rząd zdecydowanych i skutecznych działań mających zapobiec czarnemu scenariuszowi, jakim byłoby rozprzestrzenienie się wirusa ASF na wszystkie województwa kraju.

 

2 grudnia 2019 r. w Parzniewie miało miejsce II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. W trakcie posiedzenia członkowie KRIR dyskutowali także na temat dotychczasowych działań wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF), które niestety nie zapobiegły przeniesieniu się wirusa ASF z terenów wschodniej i środkowej Polski na populacje dzików województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

 

Ze względu na zbliżający się okres huczki-rui, istnieje poważne zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa na stada i populacje dzików z województw przyległych do woj. lubuskiego, w tym na teren największego zagłębia produkcji świń, jakim jest województwo wielkopolskie. Wyeliminowanie wirusa w rejonach o dużej koncentracji świń i dzików będzie znacznie trudniejsze niż na wschodzie Polski. Wielkość i skala strat dla producentów świń i Skarbu Państwa będzie mogła być liczona w miliardach złotych, a ewentualny brak wypłat odszkodowań za likwidowane stada świń spotęguje chaos, doprowadzając do bankructwa wiele gospodarstw i pozostawi wiele rodzin bez środków do życia.

 

W celu przyspieszania procesu eradykacji wirusa z terenu kraju członkowie KRIR uzgodnili, iż Rada Ministrów powinna podjąć decyzję o koordynacji prac resortów rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych, infrastruktury, finansów i obrony narodowej w zwalczaniu ASF na wzór niektórych krajów, w których ze względu na specyfikę walki z ASF, koordynacja działań była prowadzona na szczeblu premiera.

 

W celu poprawy skuteczności walki z chorobą ASF samorząd rolniczy oczekuje od rządu:

 

- podjęcia decyzji o całkowitej depopulacji stad dzików, nie tylko z terenów powiatów, na których ten wirus występuje oraz do nich przyległych, ale na terenie całej Polski,

 

- zwiększenia środków finansowych na bioasekurację oraz wypłatę premii dla myśliwych za odstrzał dzików,

 

- zapewnienia w budżecie państwa zwiększonych środków finansowych na wypłatę odszkodowań dla gospodarstw za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej,

 

- maksymalna kara za niespełnienie bioasekuracji - 30% odszkodowania,

 

- przeniesienie nadzoru nad PZŁ do MRiRW,

 

- objęcia ochroną przez służby porządkowe możliwości przeprowadzania polowań.

 

Biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzednich stref, należy usprawnić odbiór zwierząt zdrowych z tych gospodarstw, które znajdą się w wyznaczonych strefach.

 

W Polsce przy znacznych wydatkach finansowych z budżetu państwa udało się już zwalczyć wirusa w części kraju - 60 gmin znajdujących się w tzw. strefie zapowietrzonej zostało już przez KE uznanych za wolne od ASF. Mając na względzie, iż przedostanie się z Polski wirusa na teren Niemiec spowoduje głęboki kryzys na rynku wieprzowiny w całej Unii Europejskiej, samorząd rolniczy uważa, że resort rolnictwa powinien wystąpić do Komisji Europejskiej o przyznanie zwiększonych środków finansowych na walkę z wirusem ASF.

 

 

Źródło: KRIR

 

3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

W najbliższej dekadzie należy spodziewać się znacz

Wahania cen wieprzowiny i wyższa uprawa roślin wykorzystywan

„Obcy z Warszawy” zablokowali polowanie na Suwalsz

Na Suwalszczyźnie odstrzał sanitarny dzików prowadzony w ram

Brandenburgia chce postawić ogrodzenie na granicy

Brandenburgia zintensyfikowała środki zapobiegawcze przeciwk