Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
13 grudnia 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8234 EUR EUR - 4,2747 GBP GBP - 5,1292 DKK DKK - 0,5720
Archiwum
13.12.2019 12:33 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,40 - 6,20 zł/kg, średnia: 5,67 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ 12.12.2019 MATIF: pszenica kons. MAR20 - 183,25 (+ 0,69%), kukurydza STY20 - 164,50 (+ 0,61%), rzepak LUT20 - 399,25 (+ 0,69%) [euro/tona] +++ +++ +++

Ministerstwo jest bezradne. Termin ważności badań na ASF zostaje skrócony do 7 dni bez okresu przejściowego

Redakcja

W odpowiedzi na wniosek zarządu KRIR w sprawie niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie okresu przejściowego stosowania przepisów dotyczących skrócenia terminu ważności badań próbek krwi od świń, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, iż skrócenie terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń zostało przegłosowane podczas posiedzenia Stałego Komitetu do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 21 marca 2019 r. pomimo zdecydowanego sprzeciwu strony polskiej.

 

Należy jednak zauważyć, że polska delegacja — jako jedyna — głosowała przeciwko tej zmianie. Skutkiem tego jest decyzja wykonawcza Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszary wymienione w złączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji (Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 92) — notyfikowana w dniu 12 kwietnia 2019 r., która obowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i nie zawiera przepisów przejściowych.

 

Z informacji posiadanych przez Ministerstwo wynika, że Główny Lekarz Weterynarii wraz z wojewódzkimi lekarzami weterynarii przygotowuje aktualnie procedury, które mają na celu ograniczenie do minimum ewentualnych trudności logistycznych, które mogą powstać przy przemieszczaniu świń z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia w związku ze skróceniem terminu ważności ww. badań laboratoryjnych. W tym zakresie w szczególności rozważana jest przez Inspekcję Weterynaryjną możliwość dokonywania wysyłek świń w oparciu o dwukrotne kontrole gospodarstw zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

 

Dodatkowo poinformowano, że konsekwentnie prowadzone są działania na rzecz poszerzania sieci laboratoriów do diagnostyki ASF o kolejne lokalizacje w celu skrócenia okresu oczekiwania na wynik badania w kierunku ASF. Aktualnie takie laboratoria znajdują się w Puławach, Zduńskiej Woli, Siedlcach, Ostrołece, Krośnie i Gdańsku.

 

Jak zauważał samorząd rolniczy już we wczesniejszym wystąpieniu, ze względu na to, iż obecnie producenci świń oczekują na wynik badania i decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą przemieszczanie świń z gospodarstwa, minimum od 3 do 5 dni - a czasem dłużej, rolnikom pozostanie zaledwie 2 dni na przygotowanie i zorganizowanie całego procesu dostawy zwierząt do zakładów mięsnych. Zdezorganizuje to w poważny sposób funkcjonowanie systemu dostaw zwierząt do ubojni, pracę gospodarstw oraz zakładów mięsnych i służb weterynaryjnych, co doprowadzi do zaburzeń na krajowym rynku trzody chlewnej.

 

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z oczekiwaniem niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie okresu przejściowego stosowania ww. przepisów, co pozwoliłoby na dostosowanie się gospodarstw rolnych z terenów objętych ASF, służb weterynaryjnych oraz zakładów mięsnych do nowych warunków przemieszczania zwierząt. Jak okazuje się, resort rolnictwa nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań.

 

Źródło: KRIR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

Rząd nie może nic zrobić z cenowym dyktatem w stre

Niedawno na antenie rozgłośni Wnet.fm gościł minister rolnic

W najbliższej dekadzie należy spodziewać się znacz

Wahania cen wieprzowiny i wyższa uprawa roślin wykorzystywan

„Obcy z Warszawy” zablokowali polowanie na Suwalsz

Na Suwalszczyźnie odstrzał sanitarny dzików prowadzony w ram