Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
02 marca 2021, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3.7765 EUR EUR - 4.5345 GBP GBP - 5.2367 DKK DKK - 0.6098
Archiwum
02.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,00 (- 2,00%), kukurydza MAR21 - 228,00 (+ 0,22%), rzepak MAJ21 - 502,50 (+ 1,26%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.03.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,30 zł/kg, średnia: 5,93 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

Sprzedaż zdrowych świń w obszarach występowania ASF

Redakcja

Przepisy unijne oraz przepisy krajowe dopuszczają produkcję i wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt ze względu na ASF (w tym strefy niebieskiej), pod warunkiem, że spełnione zostaną określone wymagania dotyczące ich produkcji oraz wprowadzania na rynek. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczyć będzie, poza produktami mięsnymi, również bezpośrednio mięsa pochodzącego od tych świń, tj. utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 

W uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia czytamy, że określenie tych obszarów ułatwi sprzedaż zdrowych świń oraz minimalizację strat ponoszonych przez rolników w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.  Warunkiem skorzystania z procedury przewidzianej w ww. ustawie jest zapewnienie przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia na mięso lub produkty mięsne, że świnie zostały nabyte po cenach netto nie niższych niż ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte — opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na ważny interes społeczny.

 

ogloszenia dla hodowcow trzody chlewnej

 

Źródło: KZP-PTCh

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 głos)

Może zainteresuje Cię również:

Ponad 600 przypadków ASF wśród dzików w 2021 r.

Minęły dopiero dwa miesiące bieżącego roku, a na terenie Pol

Chiny: ogromne zanieczyszczenie wody przez ASF

Zakaz skarmiania odpadami kuchennymi świń w związku z walką

Polski zespół naukowy pracuje nad szczepionką na A

Od 2017 r. polscy naukowcy pracują nad szczepionką na ASF. W