kowalczyk

kojs

CenyRolnicze
22 października 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9576 EUR EUR - 4.6072 GBP GBP - 5.4652 DKK DKK - 0.6192
Archiwum


23.10.2021 KUPIĘ 24 TONY ŚRUTY RZEPAKOWEJ, transport firmowy, podlaskie, łomżyński, 18-411, tel.: 500 135 296

23.10.2021 SPRZEDAM 100 TON KUKURYDZY, transport rolnika, małopolskie, nowosądecki, 33-316, tel.: 664 531 879

23.10.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 400 kg, lubelskie, tomaszowski, 22-664, tel.: 600 366 166

23.10.2021 SPRZEDAM 20 JAŁÓWEK, mieszaniec, 400 kg, dolnośląskie, bystrzycki, 51-520, tel.: 789 309 353

23.10.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mieszaniec, 670 kg, wielkopolskie, poznański, 62-060, tel.: 601 624 295

23.10.2021 SPRZEDAM 700 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, warszawski, 05-850, tel.: 606 920 897

23.10.2021 SPRZEDAM 45 TON PSZENICY PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, grodziski, 62-067, tel.: 692 929 054

22.10.2021 13:52 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,50-6,00 zł/kg, średnia: 5,80 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

22.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-280,00 (+1,27%), kukurydza LIS21-249,00 (+0,71%), rzepak LIS21-674,50 (-1,71%) [euro/t]

20.10.2021 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mięsny, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

20.10.2021 SPRZEDAM 7 KRÓW, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

19.10.2021 SPRZEDAM 380 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, węgrowski, 07-120, tel.: 513 516 204

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

KZP-PTCH: Na co powinni zwrócić uwagę rolnicy, aby nie stracić odszkodowania z powodu likwidacji ogniska ASF

Joanna Kawka

W odpowiedzi na pytanie KZP-PTCH w sprawie opóźnień w wypłacaniu odszkodowań z tytułu likwidacji ognisk ASF, MRiRW informuje w piśmie z dnia 2018/09/14 znak ZW. Zz.870.218.2018, że przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania odszkodowania, powiatowy lekarz weterynarii zobowiązany jest do ustalenia, czy nie ma przesłanek do odmowy wypłaty odszkodowania, wynikających art. 49 ust. 7 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1855 z późn. zm.).

MRiRW wyraźnie zaznacza, że postępowanie w sprawie odszodowania nie może być zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy. (…) „Należy zauważyć, że zgodnie z ww. przepisami organy Inspekcji Weterynaryjnej nie mają podstawy do wydawania decyzji o zawieszeniu wypłaty odszkodowania. Ścieżka postępowania w przypadku postępowania w kwestii przyznania odszkodowań jest ściśle określona w obowiązujących przepisach prawa, tj.:

• może zostać wydana decyzja administracyjna przez powiatowego lekarza weterynarii o przyznaniu odszkodowania lub 
• powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzje o odmowie przyznania odszkodowania w przypadku stwierdzenia uchybień stanowiących przesłankę do odmowy jego wypłacenia.


Zgodnie z art. 49 ust. 8 wspomnianej wyżej ustawy, decyzja administracyjna wydana przez powiatowego lekarza weterynarii w sprawie odszkodowania jest ostateczna, niemniej jednak właściciel gospodarstwa niezadowolony z jej rozstrzygnięcia ma prawo wniesienia powództwa do właściwego sądu rejonowego. Powyższe prawo przysługuje zatem właścicielom gospodarstw, w których stwierdzono ogniska ASF, którzy otrzymali decyzje administracyjne o odmowie przyznania odszkodowania”.

Główny Lekarz Weterynarii wydał polecenie, aby: (…) „zakończenie działań związanych z wyceną świń w ognisku ASF było dokumentowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia ogniska ASF, a informacja dotycząca oszacowanej wysokości kwoty była przekazywana do Głównego Inspektoratu Weterynarii, za pośrednictwem właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii; w przypadku, gdy właściwy powiatowy lekarz weterynarii posiada środki budżetowe do wypłaty odszkodowania, należy dołożyć wszelkich starań, aby wypłata odszkodowania nastąpiła w terminie 21 dni od dnia dokonania szacowania świń w ognisku ASF”.

MRiRW, powołując się na informacje z Inspekcji Weterynaryjnej informuje, (…) „że odmowę wypłaty odszkodowania za świnie zabite w związku z likwidacją ognisk ASF, najczęściej uzasadniano następującymi przesłankami:

1. niespełnieniem w gospodarstwach wymagań w zakresie bioasekuracji, takich jak: 
• brak mat dezynfekcyjnych; 
• brak wystarczającej ilości środków dezynfekcyjnych; 
• brak zabezpieczenia utrzymywanych świń przed dostępem zwierząt innych zwierząt; 
• brak zabezpieczenia ściółki i paszy przed dostępem zwierząt wolnożyjących;

2. niespełnieniem w gospodarstwach wymagań wynikających z przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji świń, takich jak:
• nieoznakowanie świń; 
• rozbieżności pomiędzy liczbą świń stwierdzonych na miejscu w gospodarstwie a liczbą świń zgłoszonych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
• nieterminowego zgłaszania w ARiMR zdarzeń dotyczących świń; 
• utrzymywania świń niezgłoszonych w ARiMR.
Ponadto, w jednym przypadku, jako uzasadnienie odmowy wypłaty odszkodowania, wskazano wywiezienie przez właściciela gospodarstwa zwłok padłych świń do lasu (postępowanie w tej sprawie było prowadzone przez Policję)”.

W kwestii dotyczącej braku informowania przez Inspekcję Weterynaryjną hodowców świń o terminach i sposobie zakończenia postępowania w przedmiocie odszkodowań za świnie zabite w związku z likwidacją ognisk ASF, MRiRW wyjaśnia, że (…) ”posiadacz świń jest stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie odszkodowania za świnie zabite w związku z likwidacją ogniska ASF. W związku z powyższym ma on prawo do wglądu w akta sprawy na każdym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz prawo do wniesienia ponaglenia do właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, jeżeli prowadzone postępowanie jest przewlekłe. Ponadto, obowiązujące w Polsce przepisy prawa administracyjnego nie przewidują informowania strony o terminie zakończenia postępowania”.

Nasuwa się pytanie, czy w tym wypadku Inspekcja Weterynaryjna nie powinna działać w trybie Art. 36. KPA, który w § 1. brzmi: „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

 

Źródło: KZP-PTCH


Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu