Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
06 grudnia 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8500 EUR EUR - 4,2721 GBP GBP - 5,0527 DKK DKK - 0,5718
Archiwum
06.12.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 185,75 (+ 0,68%), kukurydza STY20 - 164,75 (0,00%), rzepak LUT20 - 397,00 (+ 0,63%) [euro/tona] +++ +++ +++ 06.12.2019 12:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,30 - 5,20 zł/kg, średnia: 4,78 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++

Bioasekuracja w strefach ASF - dofinansowanie

Redakcja
dofinansowanie do bioasekuracji ASF
fot. pixabay.com

W dniu 22 stycznia br. KZP-PTCH skierowało pismo do ministra Jurgiela z pytaniem jaki termin dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji będzie obowiązywał tych rolników, którzy prowadzą produkcję w strefach ASF i wystąpili o przyznanie dofinansowania na ten cel. Wielu rolników nie posiadało własnych środków, z których mogliby sfinansować 100% ogrodzenia, dlatego wstrzymali wymagane inwestycje do czasu uzyskania dofinansowania.

 

W odpowiedzi MRiRW informuje pismem znak ŻW.zz.053.8.2018.2, że (…) termin na dostosowanie gospodarstw do wymogu zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa, upłynął z dniem 31 grudnia 2017 r. Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, której celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW 2014-2020 odbyły się w terminach: 28.09.2017 r. 27.10.2017 r oraz 02.01.2018 r. - 31.01.2018 r.


I dalej (…) koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: od dnia, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych — od dnia 1 stycznia 2014 r.Wynika z tego, że rolnik, który wprowadził zasady bioasekuracji na własny koszt i później wystąpił z wnioskiem, dofinansowania nie otrzyma.

Treść pisma MRiRW

 

Źródło: KZP-PTCH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

Branża mięsna organizuje się, by zwalczać ASF. Spo

Wczoraj w godzinach popołudniowych w Warszawie podjęto decyz

Krzyk rolników z Wielkopolski, którego rządzący ni

- Rządzący nawijają nam tylko makaron na uszy. Ostatnio mini

ASF w Wielkopolsce potwierdzony. Powiat wolsztyńsk

- Niestety, właśnie wróciłem z Wojewódzkiego Zespołu Zarządz