kps

kps

CenyRolnicze
26 maja 2022, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3189 EUR EUR - 4.6135 GBP GBP - 5.4257 DKK DKK - 0.6200
Archiwum


25.05.2022 12:56 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,60-9,50 zł/kg, średnia: 9,17 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

25.05.2022 MATIF: pszenica WRZ22-404,50 (-1,46%), kukurydza CZE22-347,75 (-3,54%), rzepak SIE22-800,25 (-2,02%) [euro/t]

25.05.2022 SPRZEDAM 40 T PSZENICY KONS., transport firmowy, świętokrzyskie, opatowski, 27-500, tel.: 513 853 622

25.05.2022 SPRZEDAM 100 JAJ TYGODNIOWO, XL, świętokrzyskie, jędrzejowski, 28-350, tel.: 607 821 755

25.05.2022 SPRZEDAM 17 BYKÓW, mięsny, 700 kg, pomorskie, starogardzki, 83-213, tel.: 696 551 734

25.05.2022 SPRZEDAM 2 BYKI, mięsny, 700 kg, mazowieckie, przasnyski, 06-316, tel.: 516 552 096

24.05.2022 SPRZEDAM 26 T RZEPAKU, transport firmowy, wielkopolskie, gostyński, 63-800, tel.: 735 215 420

24.05.2022 SPRZEDAM 40 T PSZENICY KONS., transport firmowy, kujawsko-pomorskie, mogileński, 88-306, tel.: 691 628 959

23.05.2022 SPRZEDAM 25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, hrubieszowski, 22-500, tel.: 663 707 558

23.05.2022 SPRZEDAM 2 JAŁÓWKI, mięsna, 550 kg, mazowieckie, gostyniński, 09-550, tel.: 880 081 394

23.05.2022 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mieszaniec, 650 kg, kujawsko-pomorskie, grudziądzki, 86-320, tel.: 512 809 331

23.05.2022 SPRZEDAM 60 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubuskie, sulęciński, 66-435, tel.: 667 688 170

20.05.2022 SPRZEDAM 6000 T KUKURYDZY, transport firmowy, wielkopolskie, Poznań, 61-116, tel.: 601 551 563

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Plany UE dla lepszej ochrony pszczół

Martyna Frątczak

Obecnie stosowane systemy wpływu pestycydów na pszczoły mogą opierać się na błędnych założeniach. Brakuje nam też wiedzy dotyczącej dzikich owadów zapylających. To wnioski ekspertów z EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) pracujących nad nowym projektem ochrony pszczół w UE. Jak chcą pomóc tym cennym owadom?

 

Plan: ochrona zapylaczy

W najnowszym raporcie EFSA przedstawia już podejmowane działania i plany na najbliższe lata, które mają pomóc w skuteczniejszej ochronie pszczół na terenie Unii Europejskiej.

To część ambitnego projektu, który ma zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość, co nierozerwalnie wiąże się z pewnymi zmianami w rolnictwie.

Jednym z najważniejszych „wezwań do działania” przedstawionych przez EFSA jest problem nadużywania szkodliwych dla pszczół pestycydów.

Aby odwrócić obserowowany spadek liczebności pszczół i innych cennych gatunków owadów zapylających koniecznie będzie zmniejszenie stosowania pestycydów i lepsze regulacje dotyczące środków chemicznych.

Eksperci od lat prowadzą badania dotyczące wpływu pestycydów i innych czynników na zdrowie i śmiertelność pszczół, których wyniki są regularnie publikowane. To na nich opierane są już wprowadzone i planowane rozporządzenia i regulacje na terenie UE.

Jak sprawdzić wpływ pestycydów?

Dopuszczane do stosowania w UE pestycydy przechodzą ocenę szkodliwości dla owadów zapylających, która skupia się na wymogach określonych w rozporządzeniu WE 1107/2009 (dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin).

Zgodnie z nimi dany środek ochrony roślin może zostać zatwierdzony tylko wtedy, gdy „nie ma niedopuszczalnego ostrego lub przewlekłego wpływ na przeżycie i rozwój kolonii owadów, z uwzględnieniem wpływu na larwy pszczół miodnych i zachowanie pszczół miodnych ”.

Taka ocena odbywa się na pojedynczej uprawie i dla pojedynczego pestycydu. Przeprowadzają ją EFSA, Komisja Europejska i państwa członkowskie.

W 2013 roku EFSA opracowała i zaproponowała bardziej szczegółowe wytyczne do oceny wpływu stosowania pestycydów na kondycję i przeżywalność kolonii pszczół.

Opierając się na wiedzy naukowej i dostępnych wówczas ocenach ekspertów, stwierdzono, że najbardziej wymagająca ochrony przed pestycydami jest siła kolonii, a więc młode pszczoły robotnice, pracująca na obrzeżach pól.

To one są najbardziej narażone na działanie środków ochrony roślin, a jednocześnie w największym stopniu odpowiadają za usługi zapylania i produkcję produktów pszczelich.

W wytycznych z 2013 roku uznano, że zmniejszenie wielkości kolonii o mniej niż 7% ma nieistotny wpływ na siłę kolonii.

 

Potrzeba lepszego systemu oceny

Niestety kryteria wtedy zaproponowane nie zostały wprowadzone i w pełni wdrożone w Europie – brakowało wystarczającego ich poparcia wśród państw członkowskich. Zastosowano je do oceny tylko niektórych środków ochrony roślin, m.in. z grupy neonikotynoidów.

Obecnie EFSA poddaje przeglądowi wytyczne dotyczące oceny pestycydów w oparciu o dane naukowe i w porozumieniu z państwami członkowskimi. Zapowiada, że wkrótce przedstawi nowy, ambitny plan dotyczący ochrony pszczół, który zapewni naprawdę skuteczną ocenę ryzyka związanego z pestycydami.

Eksperci EFSA analizują dodatkowe aspekty biologii i zachowania pszczół, które mają ogromne znaczenie dla ich ochrony – w tym m.in. które uprawy są najbardziej aktrakcyjne dla pszczół oraz czy dzikie i udomowione gatunki pszczół w ten sam sposób reagują na pestycydy.

Dotychczas ze względu na brak danych dotyczących wrażliwości dzikich pszczół właściwie nie było jasne, czy udomowiona pszczoła miodna jest odpowiednim gatunkiem do badań nad oceną ryzyka pestycydów stosowaną w UE.

Poważne braki w wiedzy

EFSA podczas prac nad nowymi wytycznymi przeprowadziła szczegółowy przegląd dostępnej literatury dotyczącej pszczół i innych owadów zapylających. Zanalizowała m.in. dowody na zwiększoną śmiertelność pszczół w Europie i czynniki prawdopodobnie za to odpowiedzialne.

Okazało się jednak, że nadal nie wiemy wystarczająco dużo, aby naprawdę świadomie podejmować działania mające na celu ochronę pszczół.

Przykładowo zaproponowane w 2013 roku podejście skupiające się na ochronie kolonii położonych na skraju pól może nie sprawdzać się w wielu sytuacjach w praktyce. Rozkład pszczół na polach może zależeć od rozmiarów kolonii, różnych warunków otoczenia, a także rodzaju prowadzonych upraw. Wątpliwości budzi również „dopuszczalny poziom redukcji wielkości kolonii”.

Zdaniem niektórych ekspertów tego typu wytyczne powinny opierać się na bardziej szczegółowych modelach i odnosić do konkretnych sytuacji.

Duże luki w danych dotyczą wspomnianych już rozróżnień między udomowioną dzikimi gatunkami pszczół i udomowioną pszczołą miodną.

Szczególnie ograniczoną wiedzę mamy na temat trzmieli i tzw. pszczół samotnic, czyli gatunków pszczół, w których samica zakłada własne gniazdo i opiekuje się potomstwem bez pomocy robotnic.

Znaczenie dzikich owadów zapylających dla rolnictwa i środowiska naturalnego jest ogromne i nie należy go pomijać. Aby lepiej poznać zagrożenia czyhające na te gatunki owadów planowane są szczegółowe badania, które jednak zajmą całe lata.

Ule wartownicze 

EFSA opublikowała również raport identyfikujący inne niż pestycydy zagrożenia dla owadów zapylających – a jest ich niestety naprawdę wiele.

Wymienić tutaj można różnego rodzaju chemikalia (leki i inne produkty weterynaryjne, zanieczyszczenia środowiska), choroby atakujące pszczoły (np. warroza i nosema), warunki pogodowe, dostępność pożywienia dla owadów i różne praktyki pszczelarskie.

Eksperci pracują nad lepszym monitorowaniem tych wszystkich czynników, tak aby można było skuteczniej pomagać owadom. Nieodzowną częścią takiego podejścia będzie współpraca z pszczelarzami, rolnikami i innymi osobami mającymi związek ze zdrowiem pszczół i pszczelarstwem.

Jednym z dość futurystycznie brzmiących zaproponowanych rozwiązań, które mają pomóc w sprawdzaniu kondycji kolonii pszczół, są ule wyposażone w specjalnie czujniki. Takie „ule wartownicze” umieszczone w pasiekach będą gromadzić w czasie rzeczywistych dane dotyczące funkcjonowania rodzin pszczelich.

Badania przeprowadzone dzięki takim ulom – pierwsze ich fazy są zaplanowane na najbliższe 2-5 lat -  pozwolą określić, które czynniki stresujące kolonię (np. bieżąca liczebność kolonii, pojawienie się danej choroby, zmiany temperatury otoczenia) wpływają na ich mniejszą lub większą odporność na pestycydy i szanse na przetrwanie.

 

Na podstawie:

More, S. J., Auteri, D., Rortais, A., & Pagani, S. (2021). EFSA is working to protect bees and shape the future of environmental risk assessment.

Martyna Frątczak
Autor: Martyna Frątczak
Lekarz weterynarii Martyna Frątczak, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowana szeregiem zagadnień związanych z medycyną zwierząt, ekologią i epidemiologią, którymi zajmuje się na co dzień również we własnej pracy naukowej.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu