kps

kojs

CenyRolnicze
29 listopada 2021, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.1627 EUR EUR - 4.6982 GBP GBP - 5.5531 DKK DKK - 0.6318
Archiwum


29.11.2021 13:06 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,80-7,60 zł/kg, średnia: 7,23 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

29.11.2021 MATIF: pszenica GRU21-287,00 (-4,09%), kukurydza STY22-247,00 (-2,85%), rzepak LIS21-661,50 (-1,75%) [euro/t]

29.11.2021 SPRZEDAM 35 TON PSZENICY PASZ., transport firmowy, małopolskie, krakowski, 32-090, tel.: 796 360 741

29.11.2021 SPRZEDAM 14 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, wielkopolskie, kolski, 62-640, tel.: 792 294 254

28.11.2021 SPRZEDAM 100 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, podlaskie, siemiatycki, 17-300, tel.: 609 089 738

28.11.2021 SPRZEDAM 50 000 SZT. KURCZAKA BROJLERA, 2,40-3,00 kg, wielkopolskie, tel.: 500 215 997

28.11.2021 KUPIĘ 10 BYCZKÓW, mieszaniec, 120 kg, podkarpackie, lubaczowski, 37-611, tel.: 781 050 365

28.11.2021 SPRZEDAM 1 JAŁÓWKĘ, mieszaniec, 550 kg, lubelskie, puławski, 24-100, tel.: 506 703 345

27.11.2021 SPRZEDAM 16 TON PSZENICY PASZ., transport firmowy, mazowieckie, płocki, 09-460, tel.: 600 382 166

26.11.2021 KUPIĘ 50 TON SALETRY AMON., transport rolnika, zach.-pom., białogardzki, 78-230, tel.: 888 564 321

25.11.2021 SPRZEDAM 22 TONY PSZENICY KONS., transport firmowy, zach.-pom., kamieński, 72-510, tel.: 532 017 063

25.11.2021 SPRZEDAM 500 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, przysuski, 26-414, tel.: 530 542 370

24.11.2021 SPRZEDAM 50 TON PSZENŻYTA, transport firmowy, łódzkie, pabianicki, 95-081, tel.: 608 810 856

24.11.2021 SPRZEDAM 109 TUCZNIKÓW, 115 kg, 58%, wielkopolskie, kaliski, 62-874, tel.: 665 319 904

24.11.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, świętokrzyskie, jędrzejowski, 28-362, tel.: 538 107 212

Dodaj komunikat

ph konrad

ph konrad

Plany UE dla lepszej ochrony pszczół

Martyna Frątczak

Obecnie stosowane systemy wpływu pestycydów na pszczoły mogą opierać się na błędnych założeniach. Brakuje nam też wiedzy dotyczącej dzikich owadów zapylających. To wnioski ekspertów z EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) pracujących nad nowym projektem ochrony pszczół w UE. Jak chcą pomóc tym cennym owadom?

 

Plan: ochrona zapylaczy

W najnowszym raporcie EFSA przedstawia już podejmowane działania i plany na najbliższe lata, które mają pomóc w skuteczniejszej ochronie pszczół na terenie Unii Europejskiej.

To część ambitnego projektu, który ma zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość, co nierozerwalnie wiąże się z pewnymi zmianami w rolnictwie.

Jednym z najważniejszych „wezwań do działania” przedstawionych przez EFSA jest problem nadużywania szkodliwych dla pszczół pestycydów.

Aby odwrócić obserowowany spadek liczebności pszczół i innych cennych gatunków owadów zapylających koniecznie będzie zmniejszenie stosowania pestycydów i lepsze regulacje dotyczące środków chemicznych.

Eksperci od lat prowadzą badania dotyczące wpływu pestycydów i innych czynników na zdrowie i śmiertelność pszczół, których wyniki są regularnie publikowane. To na nich opierane są już wprowadzone i planowane rozporządzenia i regulacje na terenie UE.

Jak sprawdzić wpływ pestycydów?

Dopuszczane do stosowania w UE pestycydy przechodzą ocenę szkodliwości dla owadów zapylających, która skupia się na wymogach określonych w rozporządzeniu WE 1107/2009 (dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin).

Zgodnie z nimi dany środek ochrony roślin może zostać zatwierdzony tylko wtedy, gdy „nie ma niedopuszczalnego ostrego lub przewlekłego wpływ na przeżycie i rozwój kolonii owadów, z uwzględnieniem wpływu na larwy pszczół miodnych i zachowanie pszczół miodnych ”.

Taka ocena odbywa się na pojedynczej uprawie i dla pojedynczego pestycydu. Przeprowadzają ją EFSA, Komisja Europejska i państwa członkowskie.

W 2013 roku EFSA opracowała i zaproponowała bardziej szczegółowe wytyczne do oceny wpływu stosowania pestycydów na kondycję i przeżywalność kolonii pszczół.

Opierając się na wiedzy naukowej i dostępnych wówczas ocenach ekspertów, stwierdzono, że najbardziej wymagająca ochrony przed pestycydami jest siła kolonii, a więc młode pszczoły robotnice, pracująca na obrzeżach pól.

To one są najbardziej narażone na działanie środków ochrony roślin, a jednocześnie w największym stopniu odpowiadają za usługi zapylania i produkcję produktów pszczelich.

W wytycznych z 2013 roku uznano, że zmniejszenie wielkości kolonii o mniej niż 7% ma nieistotny wpływ na siłę kolonii.

 

Potrzeba lepszego systemu oceny

Niestety kryteria wtedy zaproponowane nie zostały wprowadzone i w pełni wdrożone w Europie – brakowało wystarczającego ich poparcia wśród państw członkowskich. Zastosowano je do oceny tylko niektórych środków ochrony roślin, m.in. z grupy neonikotynoidów.

Obecnie EFSA poddaje przeglądowi wytyczne dotyczące oceny pestycydów w oparciu o dane naukowe i w porozumieniu z państwami członkowskimi. Zapowiada, że wkrótce przedstawi nowy, ambitny plan dotyczący ochrony pszczół, który zapewni naprawdę skuteczną ocenę ryzyka związanego z pestycydami.

Eksperci EFSA analizują dodatkowe aspekty biologii i zachowania pszczół, które mają ogromne znaczenie dla ich ochrony – w tym m.in. które uprawy są najbardziej aktrakcyjne dla pszczół oraz czy dzikie i udomowione gatunki pszczół w ten sam sposób reagują na pestycydy.

Dotychczas ze względu na brak danych dotyczących wrażliwości dzikich pszczół właściwie nie było jasne, czy udomowiona pszczoła miodna jest odpowiednim gatunkiem do badań nad oceną ryzyka pestycydów stosowaną w UE.

Poważne braki w wiedzy

EFSA podczas prac nad nowymi wytycznymi przeprowadziła szczegółowy przegląd dostępnej literatury dotyczącej pszczół i innych owadów zapylających. Zanalizowała m.in. dowody na zwiększoną śmiertelność pszczół w Europie i czynniki prawdopodobnie za to odpowiedzialne.

Okazało się jednak, że nadal nie wiemy wystarczająco dużo, aby naprawdę świadomie podejmować działania mające na celu ochronę pszczół.

Przykładowo zaproponowane w 2013 roku podejście skupiające się na ochronie kolonii położonych na skraju pól może nie sprawdzać się w wielu sytuacjach w praktyce. Rozkład pszczół na polach może zależeć od rozmiarów kolonii, różnych warunków otoczenia, a także rodzaju prowadzonych upraw. Wątpliwości budzi również „dopuszczalny poziom redukcji wielkości kolonii”.

Zdaniem niektórych ekspertów tego typu wytyczne powinny opierać się na bardziej szczegółowych modelach i odnosić do konkretnych sytuacji.

Duże luki w danych dotyczą wspomnianych już rozróżnień między udomowioną dzikimi gatunkami pszczół i udomowioną pszczołą miodną.

Szczególnie ograniczoną wiedzę mamy na temat trzmieli i tzw. pszczół samotnic, czyli gatunków pszczół, w których samica zakłada własne gniazdo i opiekuje się potomstwem bez pomocy robotnic.

Znaczenie dzikich owadów zapylających dla rolnictwa i środowiska naturalnego jest ogromne i nie należy go pomijać. Aby lepiej poznać zagrożenia czyhające na te gatunki owadów planowane są szczegółowe badania, które jednak zajmą całe lata.

Ule wartownicze 

EFSA opublikowała również raport identyfikujący inne niż pestycydy zagrożenia dla owadów zapylających – a jest ich niestety naprawdę wiele.

Wymienić tutaj można różnego rodzaju chemikalia (leki i inne produkty weterynaryjne, zanieczyszczenia środowiska), choroby atakujące pszczoły (np. warroza i nosema), warunki pogodowe, dostępność pożywienia dla owadów i różne praktyki pszczelarskie.

Eksperci pracują nad lepszym monitorowaniem tych wszystkich czynników, tak aby można było skuteczniej pomagać owadom. Nieodzowną częścią takiego podejścia będzie współpraca z pszczelarzami, rolnikami i innymi osobami mającymi związek ze zdrowiem pszczół i pszczelarstwem.

Jednym z dość futurystycznie brzmiących zaproponowanych rozwiązań, które mają pomóc w sprawdzaniu kondycji kolonii pszczół, są ule wyposażone w specjalnie czujniki. Takie „ule wartownicze” umieszczone w pasiekach będą gromadzić w czasie rzeczywistych dane dotyczące funkcjonowania rodzin pszczelich.

Badania przeprowadzone dzięki takim ulom – pierwsze ich fazy są zaplanowane na najbliższe 2-5 lat -  pozwolą określić, które czynniki stresujące kolonię (np. bieżąca liczebność kolonii, pojawienie się danej choroby, zmiany temperatury otoczenia) wpływają na ich mniejszą lub większą odporność na pestycydy i szanse na przetrwanie.

 

Na podstawie:

More, S. J., Auteri, D., Rortais, A., & Pagani, S. (2021). EFSA is working to protect bees and shape the future of environmental risk assessment.

Martyna Frątczak
Autor: Martyna Frątczak
Lekarz weterynarii Martyna Frątczak, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowana szeregiem zagadnień związanych z medycyną zwierząt, ekologią i epidemiologią, którymi zajmuje się na co dzień również we własnej pracy naukowej.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu