kojs

kps

CenyRolnicze
07 grudnia 2022, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4834 EUR EUR - 4.6968 GBP GBP - 5.4380 DKK DKK - 0.6314
Archiwum


07.12.2022 14:13 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,20-8,30 zł/kg, średnia: 7,67 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

06.12.2022 MATIF: pszenica GRU22: 308,25 (-1,60%), kukurydza MAR23: 288,50 (-1,11%), rzepak LUT23: 569,75 (+0,35%)

05.11.2022 SPRZEDAM 300 T RZEPAKU, transport firmowy, pomorskie, słupski, 76-231, tel.: 607 157 735

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 800 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-310, tel.: 697 461 299

05.12.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 609 352 749

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 500 kg, lubelskie, chełmski, 22-360, tel.: 782 978 804

05.12.2022 SPRZEDAM 14 BYKÓW, mięsny, 650 kg, podlaskie, hajnowski, 17-207, tel.: 606 701 863

04.12.2022 SPRZEDAM 25 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, kępiński, 63-645, tel.: 661 063 751

04.12.2022 SPRZEDAM 22 JAŁÓWKI, mieszaniec, 480 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

01.12.2022 SPRZEDAM 50 TUCZNIKÓW, 120 kg, 57%, kujawsko-pomorskie, brodnicki, 87-305, tel.: 691 505 034

01.12.2022 SPRZEDAM 400 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Grobowe nastroje na wsi. Według GUS co trzeci rolnik ocenia sytuację swojego gospodarstwa jako złą

GUS, pesymizm, rolnictwo

- W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2021 r., jak i bieżąca (czerwiec 2022 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Równie pesymistyczne były prognozy na II półrocze 2022 r. - informuje Główny Urząd Statystyczny. 

 

Ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.

 

Analiza sald odpowiedzi wykazuje, że:

- osoby kierujące gospodarstwami indywidualnymi były bardziej pesymistyczne w ocenie zmian jakie zaszły w I półroczu 2022 r., jak i z większym pesymizmem patrzyły na II półrocze 2022 r. niż użytkownicy gospodarstw osób prawnych i niemających osobowości prawnej,

- gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej korzystniej oceniały koniunkturę niż użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali użytkownicy gospodarstw indywidualnych ukierunkowanych na produkcję roślinną,

- najbardziej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha użytków rolnych,

- najwięcej pesymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku powyżej 35 roku życia, z policealnym wykształceniem rolniczym oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne w okresie dłuższym niż 20 lat.

 

W I półroczu 2022 r. ocena ogólnej sytuacji w gospodarstwach rolnych nie zmieniła się w porównaniu z poprzednią edycją badania, zarówno opłacalność produkcji rolniczej oraz zapotrzebowanie na produkty rolne zostało ocenione tak samo negatywnie jak w II półroczu 2021r. W czerwcu b.r. ,w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., rolnicy znacznie bardziej negatywnie oceniali ogólną sytuację swoich gospodarstw.

 

Wzrosła liczba negatywnych opinii wyrażanych przez użytkowników gospodarstw prowadzących produkcję roślinną. Najwięcej pesymistycznych opinii wyrażali producenci prowadzący uprawy roślin przemysłowych, w szczególności buraków cukrowych. Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą najbardziej pesymistyczni w ocenach byli hodowcy drobiu nieśnego.

 

Duże niezadowolenie i pesymizm

 

Około 32% rolników – o ponad 9% więcej niż w grudniu 2021 r. - uznało bieżącą ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako złą. Bieżąca ocena ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego oraz opłacalności produkcji rolniczej, była bardziej pesymistyczna w porównaniu z grudniem ub. r. oraz dużo bardziej pesymistyczna w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Także popyt na produkty rolne został oceniony gorzej niż w II półroczu 2021 r.

 

Analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą  opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi nieznacznie pogorszyło się i wynosiło – 18,9 p. proc.  w czerwcu 2022 r. wobec - 18,7 p. proc. w grudniu 2021 r.

 

W czerwcu 2022 roku jedynie około 13% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest opłacalne. Najbardziej negatywne oceny o  opłacalności produkcji rolniczej odnotowano u rolników prowadzących uprawy ziemniaków, warzyw gruntowych i upraw pod osłonami, hodowców specjalizujących się chowie drobiu nieśnego oraz prowadzących chów trzody chlewnej.

 

W porównaniu z wynikami z poprzedniej edycji badania opinie rolników w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty były bardziej negatywne niż w II edycji badania 2021 r. Ponad 65% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Około 3% stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, wobec niemal 31%  respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie dotyczyły wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji rolnej. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, upraw pod osłonami oraz hodowcy trzody chlewnej  i drobiu nieśnego.

 

Użytkownicy, którzy sygnalizowali zmianę wielkości sprzedaży w porównaniu do analogicznego półrocza poprzedniego roku wyrażali w większości negatywne opinie. Największy spadek sprzedaży odnotowano wśród użytkowników małych gospodarstw w szczególności prowadzących uprawy ziemniaków, warzyw gruntowych i uprawy pod osłonami oraz hodowlę trzody chlewnej, drobiu nieśnego i owiec.

 

W czerwcu 2022 r. prognozy dotyczące zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

 

Więcej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego - kliknij. 

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu