kps

skiba

CenyRolnicze
12 sierpnia 2022, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.5459 EUR EUR - 4.6832 GBP GBP - 5.5357 DKK DKK - 0.6295
Archiwum


12.08.2022 12:50 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,70-9,50 zł/kg, średnia: 9,11 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

12.08.2022 MATIF: pszenica WRZ22: 338,75 (+0,22%), kukurydza LIS22: 336,50 (+0,52%), rzepak LIS22: 656,25 (-0,57%)

12.08.2022 SPRZEDAM 8 T PSZENICY KONS., transport rolnika, opolskie, brzeski, tel.: 791 531 832

12.08.2022 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 800 kg, mazowieckie, przasnyski, 06-316, tel.: 516 552 096

11.08.2022 SPRZEDAM 6 BYKÓW, hf, 780 kg, kujawsko-pomorskie, golubsko-dobrzyński, 87-408, tel.: 721 152 950

11.08.2022 SPRZEDAM 6 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, kujawsko-pomorskie, golubsko-dobrzyński, 87-408, tel.: 721 152 950

10.08.2022 SPRZEDAM 1800 JAJ, M, mazowieckie, żuromiński, tel.: 533 228 808

10.08.2022 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsne, 800 kg, warmińsko-mazurskie, piski, 12-230, tel.: 697 091 028

10.08.2022 SPRZEDAM 4 BYKI, mieszaniec, 400 kg, łódzkie, kutnowski, 99-311, tel.: 516 439 781

09.08.2022 SPRZEDAM 6 T GROCHU, transport firmowy, świętokrzyskie, starachowicki, 27-225, tel.: 662 239 459

09.08.2022 SPRZEDAM 550 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, kościański, tel.: 605 997 682

08.08.2022 SPRZEDAM 7 BYKÓW, hf, 700 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 783 888 781

08.08.2022 SPRZEDAM 1000 SZT. TUCZNIKA, 125 kg, 60%, wielkopolskie, rawicki, 63-930, tel.: 693 779 357

08.08.2022 SPRZEDAM 120 T KUKURYDZY, transport firmowy, łódzkie, poddębicki,99-235, tel.: 665 432 229

08.08.2022 SPRZEDAM 12 BYKÓW, hf, 800 kg, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 601 687 446

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Trwają kontrole związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. O czym warto pamiętać?

kontrola, dokumenty, gospodarstwo

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko składanie corocznych wniosków o dopłaty bezpośrednie i dbanie o aktualne badanie techniczne opryskiwaczy, ważne świadectwo chemizacyjne uprawniające do stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy zobowiązani są również do spełniania szeregu innych wymogów związanych z działalnością rolniczą.

 

Należy pamiętać m.in. o przygotowywaniu i przestrzeganiu planu nawożenia azotem lub obliczeń maksymalnych dawek azotu wraz z prowadzeniem ewidencji nawożenia azotem dla poszczególnych roślin uprawnych. Wszystkie gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP zwierząt zobligowane są do posiadania i stosowania dokumentacji związanej z nawożeniem azotem.

 

Gospodarstwa posiadające powyżej 75 ha użytków rolnych zobligowane są do wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zdawanie odpadów w tych gospodarstwach powinno odbywać się za pośrednictwem systemu BDO, a producent jest zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 15 marca.

 

Pamiętasz o opłacie za korzystanie ze środowiska?

 

Najczęściej pomijanym i zapominanym przez rolników obowiązkiem jest rejestracja i obliczanie wysokości należnej opłaty wynikającej z korzystania ze środowiska. Opłata pobierana jest z tytułu wprowadzania gazów lub płynów do powietrza. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu.

 

Gospodarstwa, w których roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekracza kwoty 800 zł., zwolnione są z jej uiszczania, jednak nadal objęte są obowiązkiem składania wykazów i informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Gospodarstwa z naliczoną kwotą poniżej 100 zł zobowiązane są jedynie do przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty. Opłaty wnosi się w terminie do 31 marca następnego roku. Opłaty naliczane są między innymi od produkcji zwierzęcej, na podstawie stanu średniorocznego zwierząt w gospodarstwie oraz ilości zużytego paliwa (oleju napędowego lub biodiesla) w okresie całego roku i dotyczy to gospodarstw zarówno z produkcją zwierzęcą, jak i z samą roślinną.  Do kontroli spełnienia powyższych wymogów zobligowany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu