kojs

kowalczyk

CenyRolnicze
25 stycznia 2022, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0593 EUR EUR - 4.5821 GBP GBP - 5.4731 DKK DKK - 0.6155
Archiwum


24.01.2022 13:03 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,80-7,50 zł/kg, średnia: 7,13 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni)

24.01.2022 SPRZEDAM 200 TUCZNIKÓW, 112,5 kg, 60%, opolskie, kędzierzyński, 47-260, tel.: 506 710 530

24.01.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 600 kg, warm.-maz., braniewski, 14-500, tel.: 734 767 309

24.01.2022 KUPIĘ 400 WARCHLAKÓW Z DANII, 30 kg, świętokrzyskie, jędrzejowski, 28-330, tel.: 724 111 741

22.01.2022 SPRZEDAM 25 T ŻYTA KONS. Z CERT. EKOL., transport firmowy, wielkop., złotowski, 64-915, tel.: 512 119 019

22.01.2022 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 128 kg, 59%, warm.-maz., iławski, 14-260, tel.: 724 576 648

22.01.2022 SPRZEDAM 38 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, hrubieszowski, 22-550, tel.: 602 798 956

20.01.2022 SPRZEDAM 3 KROWY, 700 kg, podlaskie, grajewski, 19-213, tel.: 518 548 744

19.01.2022 SPRZEDAM DUŻE ILOŚCI JAJ, rozmiar: M, mazowieckie, żuromiński, 06-500, tel.: 739 443 590

19.01.2022 SPRZEDAM 50 TON PSZENICY PASZ., transport firmowy, świętokrzyskie, opatowski, 27-500, tel.: 513 853 622

19.01.2022 SPRZEDAM 100 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, średzki, 55-311, tel.: 607 633 522

19.01.2022 SPRZEDAM 25 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, mazowieckie, siedlecki, 08-125, tel.: 798 851 104

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Trwają kontrole związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. O czym warto pamiętać?

kontrola, dokumenty, gospodarstwo

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko składanie corocznych wniosków o dopłaty bezpośrednie i dbanie o aktualne badanie techniczne opryskiwaczy, ważne świadectwo chemizacyjne uprawniające do stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy zobowiązani są również do spełniania szeregu innych wymogów związanych z działalnością rolniczą.

 

Należy pamiętać m.in. o przygotowywaniu i przestrzeganiu planu nawożenia azotem lub obliczeń maksymalnych dawek azotu wraz z prowadzeniem ewidencji nawożenia azotem dla poszczególnych roślin uprawnych. Wszystkie gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP zwierząt zobligowane są do posiadania i stosowania dokumentacji związanej z nawożeniem azotem.

 

Gospodarstwa posiadające powyżej 75 ha użytków rolnych zobligowane są do wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zdawanie odpadów w tych gospodarstwach powinno odbywać się za pośrednictwem systemu BDO, a producent jest zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 15 marca.

 

Pamiętasz o opłacie za korzystanie ze środowiska?

 

Najczęściej pomijanym i zapominanym przez rolników obowiązkiem jest rejestracja i obliczanie wysokości należnej opłaty wynikającej z korzystania ze środowiska. Opłata pobierana jest z tytułu wprowadzania gazów lub płynów do powietrza. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu.

 

Gospodarstwa, w których roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekracza kwoty 800 zł., zwolnione są z jej uiszczania, jednak nadal objęte są obowiązkiem składania wykazów i informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Gospodarstwa z naliczoną kwotą poniżej 100 zł zobowiązane są jedynie do przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty. Opłaty wnosi się w terminie do 31 marca następnego roku. Opłaty naliczane są między innymi od produkcji zwierzęcej, na podstawie stanu średniorocznego zwierząt w gospodarstwie oraz ilości zużytego paliwa (oleju napędowego lub biodiesla) w okresie całego roku i dotyczy to gospodarstw zarówno z produkcją zwierzęcą, jak i z samą roślinną.  Do kontroli spełnienia powyższych wymogów zobligowany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu