kps

kps

CenyRolnicze
25 września 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3188 EUR EUR - 4.5892 GBP GBP - 5.2783 DKK DKK - 0.6155
Archiwum


25.09.2023 12:44 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,70 zł/kg, średnia: 8,25 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

23.09.2023 SPRZEDAM 130 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, śląskie, lubliniecki, 42-289, tel.: 501 068 799

22.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 235,75 (-0,21%), kukurydza LIS23: 209,25 (+0,48%), rzepak LIS23: 441,25 (+0,40%)

22.09.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

22.09.2023 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, kujawsko-pomorskie, rypiński, 87-510, tel.: 503 504 162

21.09.2023 SPRZEDAM 54 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

21.09.2023 SPRZEDAM 80 T KUKURYDZY, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

19.09.2023 SPRZEDAM 1000 T KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, lipski, 27-300, tel.: 517 572 223

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Trwają kontrole związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. O czym warto pamiętać?

kontrola, dokumenty, gospodarstwo

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko składanie corocznych wniosków o dopłaty bezpośrednie i dbanie o aktualne badanie techniczne opryskiwaczy, ważne świadectwo chemizacyjne uprawniające do stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy zobowiązani są również do spełniania szeregu innych wymogów związanych z działalnością rolniczą.

 

Należy pamiętać m.in. o przygotowywaniu i przestrzeganiu planu nawożenia azotem lub obliczeń maksymalnych dawek azotu wraz z prowadzeniem ewidencji nawożenia azotem dla poszczególnych roślin uprawnych. Wszystkie gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP zwierząt zobligowane są do posiadania i stosowania dokumentacji związanej z nawożeniem azotem.

 

Gospodarstwa posiadające powyżej 75 ha użytków rolnych zobligowane są do wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zdawanie odpadów w tych gospodarstwach powinno odbywać się za pośrednictwem systemu BDO, a producent jest zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 15 marca.

 

Pamiętasz o opłacie za korzystanie ze środowiska?

 

Najczęściej pomijanym i zapominanym przez rolników obowiązkiem jest rejestracja i obliczanie wysokości należnej opłaty wynikającej z korzystania ze środowiska. Opłata pobierana jest z tytułu wprowadzania gazów lub płynów do powietrza. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu.

 

Gospodarstwa, w których roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekracza kwoty 800 zł., zwolnione są z jej uiszczania, jednak nadal objęte są obowiązkiem składania wykazów i informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Gospodarstwa z naliczoną kwotą poniżej 100 zł zobowiązane są jedynie do przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty. Opłaty wnosi się w terminie do 31 marca następnego roku. Opłaty naliczane są między innymi od produkcji zwierzęcej, na podstawie stanu średniorocznego zwierząt w gospodarstwie oraz ilości zużytego paliwa (oleju napędowego lub biodiesla) w okresie całego roku i dotyczy to gospodarstw zarówno z produkcją zwierzęcą, jak i z samą roślinną.  Do kontroli spełnienia powyższych wymogów zobligowany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu