kojs

kowalczyk

CenyRolnicze
22 czerwca 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.8132 EUR EUR - 4.5366 GBP GBP - 5.2883 DKK DKK - 0.6101
Archiwum


22.06.2021 MATIF: pszenica WRZ21-207,00 (-0,12%), kukurydza SIE21-243,50 (+0,21%), rzepak SIE21-494,50 (+0,87%) [euro/t]

22.06.2021 SPRZEDAM 340 TUCZNIKÓW, śr. waga 130 kg, 58 % mięs., łódzkie, piotrkowski, 97-306, tel.: 600 215 858

22.06.2021 SPRZEDAM 20 JAŁÓWEK, mięsna, 500 kg, podkarpackie, bieszczadzki, 38-710, tel.: 607 432 832

21.06.2021 12:58 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-8,00 zł/kg, średnia: 7,25 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni)

21.06.2021 SPRZEDAM 20 TON GROCHU, pomorskie, człuchowski, 77-300, transport rolnika, tel.: 604 178 121

21.06.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 600 kg, łódzkie, opoczyński, 26-333, email: Grazyna@stobieniecka.interia pl

21.06.2021 SPRZEDAM 10 JAŁÓWEK, mięsna, 550 kg, wielkopolskie, kaliski, 62-834, tel.: 695 923 677

19.06.2021 SPRZEDAM 70 TUCZNIKÓW, śr. waga 125 kg, 58 % mięsności, łódzkie, sieradzki, 98-275, tel.: 724 119 112

17.06.2021 SPRZEDAM 30 TON PSZENICY PASZ., podlaskie, siemiatycki, 17-312, transport firmowy, tel.: 604 487 950

17.06.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mięsny, 650 kg, śląskie, częstochowski, 42-235, tel.: 889 542 723

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Wszystko na głowie rolników. Nieudolne próby zapanowania nad odpadami z gospodarstwa

folia rolnicza, odpady w gospodarstwie, usuwanie folii rolniczej, agrowłóknina

W chwili obecnej rolnicy zmuszeni są składować odpady takie jak folie po sianokiszonkach, siatki i sznurki do owijania balotów w swoich gospodarstwach na własną rękę i na własny koszt szukać zakładu, który zgodzi się odebrać folię i inne tworzywa do utylizacji. Koszty są bardzo wysokie ponieważ folia rolnicza nie jest traktowana jako odpad komunalny, tylko przemysłowy. Utylizacja agrowłókniny stanowi jeszcze większy problem gdyż traktowana jest przez zakłady utylizacyjne jako materiał łatwopalny. 

 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2021 roku do Ministra Klimatu i Środowiska o ponowne uruchomienie programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" w 2021 r. oraz o wprowadzenie stałych rozwiązań, które doprowadzą do rozwiązania problemu utylizacji tworzyw sztucznych używanych w produkcji rolniczej.

 

Powinien się martwić wprowadzający produkty na rynek  

 

Samorząd rolniczy z zadowoleniem przyjął informację, przekazaną w listopadzie 2020 r. o tym, że w resorcie klimatu i środowiska toczą się prace nad modyfikacją systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w zakresie opakowań do nowych wymagań prawa UE.

 

- Z dużą nadzieją przyjęliśmy również informację z lutego br., że prowadzone są rozmowy pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ministerstwem Klimatu i Środowiska, jako właściwym do wprowadzenia systemowych uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami, na temat zagospodarowania opakowań, które gromadzone są w gospodarstwach rolniczych w związku z trudnościami w przekazaniu ich zakładom utylizacyjnym. Samorząd rolniczy w pełni popiera ten kierunek prac legislacyjnych. Wprowadzający produkty na rynek w opakowaniach (np. środki ochrony roślin lub nawozy) powinni być obowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów. Nowy system powinien stymulować producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, aby zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów i zwiększać ich potencjał recyklingu – uważa KRIR.

 

Odpady przemysłowe i łatwopalne

 

Problem dotyczy nie tylko opakowań, ale również innych materiałów używanych w produkcji rolniczej, takich jak folie po sianokiszonkach, siatki i sznurki do owijania balotów czy agrowłóknina stosowana głównie do ochrony wczesnych upraw przed przymrozkami lub okrywania plantacji np. truskawek przed chwastami.

 

W chwili obecnej rolnicy zmuszeni są składować odpady w swoich gospodarstwach na własną rękę i na własny koszt szukać zakładu, który zgodzi się odebrać folię i inne tworzywa do utylizacji. Koszty są bardzo wysokie ponieważ folia rolnicza nie jest traktowana jako odpad komunalny, tylko przemysłowy. Utylizacja agrowłókniny stanowi jeszcze większy problem gdyż traktowana jest przez zakłady utylizacyjne jako materiał łatwopalny.

 

Kolejnym problemem jest niewielka ilość firm zajmująca się odbiorem odpadów i będąca w stanie przetworzyć odpady pochodzące z tych gospodarstw.

 

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta

 

W związku z powyższym, w okresie przejściowym tj. do momentu wdrożenia nowego systemu zagospodarowania opakowań foliowych i innych materiałów odpadowych pochodzących z działalności rolniczej, celowym jest ponowne udzielenie gminom wsparcia w formie dotacji, na zasadach programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 r. pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", poszerzonego o zagospodarowanie agrowłókniny.

 

Uruchomiony w 2019 r. program usuwania folii rolniczych, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie był dostępny dla wszystkich gospodarstw rolnych, w związku z tym, że nie wszystkie gminy do niego przystąpiły. Zdaniem samorządu rolniczego program dotyczący utylizacji odpadów rolniczych powinien być wdrażany na poziomie regionu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym gminy mają stały i bezpośredni kontakt.

 

Przedstawiając powyższe Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o kontynuację prac nad wdrożeniem systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a jednocześnie o wprowadzenie kolejnej edycji programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" w 2021 r.

 

 

Źródło: KRIR

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu