kowalczyk

kojs

CenyRolnicze
06 grudnia 2021, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0619 EUR EUR - 4.5889 GBP GBP - 5.3854 DKK DKK - 0.6171
Archiwum


06.12.2021 13:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-7,50 zł/kg, średnia: 7,05 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

06.12.2021 MATIF: pszenica GRU21-281,00 (-0,71%), kukurydza STY22-246,25 (+0,51%), rzepak LIS21-680,00 (-0,40%) [euro/t]

06.12.2021 SPRZEDAM 47000 SZT. KURCZAKA BROJLERA, 2,50 kg, wielkopolskie, kaliski, 62-850, tel.: 600 289 933

06.12.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, hf, 750 kg, wielkopolskie, poznański, 62-025, tel.: 600 595 667

05.12.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, garwoliński, 08-404, tel.: 508 164 997

04.12.2021 SPRZEDAM 50 TON PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, lubelskie, kraśnicki, 23-250, tel.: 506 964 455

04.12.2021 SPRZEDAM 21 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, wielkopolskie, kościański, 64-030, tel.: 663 272 758

04.12.2021 SPRZEDAM 108 TUCZNIKÓW, 120 kg, 58%, wielkopolskie, kaliski, 62-874, tel.: 665 319 904

04.12.2021 KUPIĘ 700 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-400, tel.: 791 082 825

04.12.2021 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 680 kg, opolskie, nyski, 48-340, tel.: 602 758 805

04.12.2021 SPRZEDAM 1-4 BYKI, mięsny, 600 kg, zach.-pom., drawski, 78-530, tel.: 507 043 101

03.12.2021 KUPIĘ 10 JAŁÓWECZEK, mięsny, 110 kg, opolskie, prudnicki, 48-250, tel.: 722 005 898

02.12.2021 SPRZEDAM 48 TON PSZENŻYTA, transport firmowy, śląskie, częstochowski, 42-260, tel.: 607 096 480

02.12.2021 SPRZEDAM 20 BYKÓW, hf, 775 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 608 128 340

02.12.2021 SPRZEDAM 100 TUCZNIKÓW, 115 kg, 58%, kuj.-pom., toruński, 87-148, tel.: 887 271 518

01.12.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mieszaniec, 650 kg, śląskie, częstochowski, 42-248, tel.: 661 564 461

01.12.2021 SPRZEDAM 15000 SZT. KURCZAKA BROJLERA, 2 kg, wielkopolskie, poznański, 62-001, tel.: 504 284 593

30.11.2021 SPRZEDAM 25 TON GROCHU, transport firmowy, łódzkie, bełchatowski, 97-410, tel.: 782 213 912

Dodaj komunikat

agrifirm

zm skiba

Jak wykluczyć rolników z Mariotta? Kim jest osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą?

polec, ciągnik, traktor, rolnik aktywny zawodowo

Czy jest szansa aby np. z pobierania płatności bezpośrednich wykluczyć właścicieli lub dzierżawców ziemi, którzy nie prowadzą produkcji rolnej? Są na to sposoby i padają kolejne, konkretne propozycje. Jedna z nich uwzględnia konieczność udowodnienia prowadzonej działalności rolniczej poprzez okazanie dokumentów potwierdzających zakup środków produkcji takich jak: materiał siewny, paliwo czy nawozy.

 

Nakłady finansowe ponoszone na prowadzenie działalności rolniczej, które wprost pozwoliłyby na wykluczenie osób wnioskujących o udzielenie wsparcia dochodów, które wydzierżawiają grunty rolne i nie ponoszą kosztów zakupu środków produkcji rolnej (materiał siewny, paliwo, nawozy, środki ochrony roślin, itd.), co de facto oznacza, że takie osoby nie prowadzą działalności rolniczej.

 

Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRH)PE w art. 4 ust. 1 nakłada na państwa członkowskie obowiązek określenia w swoich planach strategicznych definicji, m.in. „osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą”.

 

Wg Dolnośląskiej Izby Rolniczej, przedstawienie w art. 4, ust. 1, lit. D ramy definicji „osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą” są wewnętrznie sprzeczne, ponieważ wskazują aby przyjęta w planie strategicznym WPR definicja nie skutkowała przyznaniem wsparcia dochodu osobom, dla których działalność rolnicza stanowi tylko nieznaczną część ich ogólnej działalność gospodarczej lub których główna działalność gospodarcza nie jest działalnością rolniczą przy jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą.

 

Ponadto definicja powinna umożliwić określenie tego, którzy rolnicy nie są uznawani za osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą na podstawie warunków takich jak:

- badanie dochodów,

- nakłady pracy w gospodarstwie,

- przedmiot działalności gospodarstwa lub,

- uwzględnienie w rejestrach.

 

Jak zauważa Dolnośląska Izba Rolnicza, katalog warunków nie zawiera takiego kryterium jak, np. nakłady finansowe ponoszone na prowadzenie działalności rolniczej, które wprost pozwoliłyby na wykluczenie osób wnioskujących o udzielenie wsparcia dochodów, które wydzierżawiają grunty rolne i nie ponoszą kosztów zakupu środków produkcji rolnej (materiał siewny, paliwo, nawozy, środki ochrony roślin, itd.), co de facto oznacza, że takie osoby nie prowadzą faktycznie działalności rolniczej. Jednakże zastosowanie kryterium „badanie dochodów” pozwala na zdefiniowanie osoby faktycznie prowadzonej działalność rolniczą jako osoba, która osiąga przychody i ponosi wydatki z tytułu prowadzonej działalności rolniczej (przy zastosowaniu interpretacji rozszerzającej pojęcia badania dochodu jako badanie przychodu i kosztów). Wykluczy to osoby, które nie ponoszą wydatków na zakup środków produkcji. Taka interpretacja nie wykluczy również osób produkujących na samozaopatrzenie pod warunkiem konieczności udokumentowania ponoszenia kosztów produkcji.

 

Pozostałe kryteria ram definicji osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą, tj. nakłady pracy w gospodarstwie (kryterium nieostre i trudne do zmierzenia) oraz uwzględnienie w rejestrach (z zasady wszyscy ubiegający się o płatności bezpośrednie są uwzględnieni w rejestrach ARiMR) można jedynie uznać za pomocnicze w rozwiązywaniu problemu pobierania wsparcia dochodów przez osoby, które faktycznie nie prowadzą działalności rolniczej.

 

W związku z powyższym Dolnośląska Izba Rolnicza proponuje aby definicja przyjęła brzmienie:

Osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą, ponosząca w swoim imieniu koszty finansowe prowadzenia tej działalności oraz mogąca osiągnąć z tego tytułu dochody.

 


Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu