Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
01 lipca 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,9591 EUR EUR - 4,4465 GBP GBP - 4,9043 DKK DKK - 0,5966
Archiwum
03.07.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 182,75 (+ 0,97%), kukurydza SIE20 - 168,25 (+ 0,30%), rzepak SIE20 - 376,75 (- 0,33%) [euro/tona] +++ +++ +++ 03.07.2020 13:13 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,30 - 6,00 zł/kg, średnia: 5,58 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Nadchodzi czas jesiennych, pożniwnych prac polowych. Może występować zwiększona uciążliwość odorowa

W związku z rozpoczęciem jesiennych, pożniwnych prac polowych, może występować zwiększona uciążliwość odorowa powstająca podczas transportu oraz rozkładania obornika i rozlewania gnojowicy na użytkach rolnych, a następnie ich przykrywania glebą. Obowiązkiem władających ziemią, w tym rolników, jest ograniczenie tej uciążliwości.

 

Funkcjonowanie gospodarstw rolnych, a zwłaszcza wielkotowarowych ferm zwierząt, w związku z powstawaniem w trakcie ich działalności odchodów zwierząt (obornik, pomiot ptasi, gnojowica i gnojówka) i ich magazynowaniem, czy też transportem do miejsc ich docelowego stosowania oraz zagospodarowywaniem na gruntach, wiąże się z powstawaniem uciążliwości odorowej. Jest to specyficzna uciążliwość charakterystyczna dla obszarów wiejskich, zwracająca uwagę społeczeństwa z reguły w okresie wiosennym i późnoletnim, kiedy przed przygotowaniem i obsianiem gleby niezbędne jest dostarczenie jej składników pokarmowych, tj nawozów. Takimi nawozami są gnojowica i obornik, których transport oraz rozprowadzenie na powierzchni gruntu generuje wyżej wymienioną uciążliwość.

 

W celu eliminacji, bądź ograniczenia uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sektora rolniczego w gospodarce narodowej, w tym uciążliwości odorowej, ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1259 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) nakazują bądź zalecają określone postępowanie i ograniczenia przy lokalizowaniu i wykonywaniu miejsc składowania nawozów naturalnych oraz przy stosowaniu nawozów naturalnych na użytkach rolnych.

 

Zasady te zobowiązują podmioty do określonych działań i wprowadzają zakazy, w szczególności do:

 

1.Magazynowania nawozów naturalnych (obornika) na szczelnych płytach gnojowych wyposażonych w zbiorniki na odcieki.

2. Magazynowania gnojowicy i gnojówki w zamkniętych, szczelnych zbiornikach na gnojowicę.

3. Składowania obornika w pryzmach polowych w ograniczonym przedziale czasowym i jedynie w określonych miejscach, w oddaleniu od cieków, jezior i zbiorników wodnych.

4. Wykonania instalacji do magazynowania nawozów naturalnych w taki sposób, aby miały one możliwość do co najmniej pięciomiesięcznego (nawozy stałe) lub sześciomiesięcznego (nawozy płynne) przechowania.

5. Nie składowaniu pomiotu (nawozu z bezściołowego chowu drobiu) bezpośrednio na gruncie.

6. Stosowania nawozów naturalnych na terenach o dużym nachyleniu, zwłaszcza w pobliżu wód, z istotnymi ograniczeniami, w tym przykrywania nawozów naturalnych glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu.

7. Stosowanie nawozów w ściśle określonych terminach i warunkach, kiedy zawarte w nich substancje biogenne nie będą powodowały zanieczyszczenia wód i gleby związkami azotu i fosforu.

8. Do opracowania i wdrożenia planów nawożenia gruntów azotem w celu ograniczenia dopływu azotu do wód.

 

Źródło: WIOŚ GDAŃSK

 

Może zainteresuje Cię również:

Dla ultra wegan nawet obornik jest niedopuszczalny

Czy jedzenie wyłącznie wegańskiej żywności sprawia, że można

Obornik drobiowy zatruwa żywność?

Obornik drobiowy to niezwykle bogaty w składniki odżywcze i

Ukrył marihuanę w pryzmie obornika

Na terenie posesji należącej do mieszkańca gminy Adamów (woj