Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
05 grudnia 2019, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3,8566 EUR EUR - 4,2777 GBP GBP - 5,0651 DKK DKK - 0,5725
Archiwum
04.12.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 185,25 (- 0,67%), kukurydza STY20 - 164,50 (- 0,90%), rzepak LUT20 - 392,25 (+ 0,77%) [euro/tona] +++ +++ +++ 04.12.2019 12:26 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,30 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,67 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++

Drożeją nawozy mineralne i maszyny rolnicze

Od połowy 2017 r. obserwowany jest systematyczny wzrost cen na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa. W marcu 2019 r. podrożały one, podobnie jak w lutym br., przeciętnie o 0,7%. Dynamika cen była wyraźnie wyższa niż rok wcześniej, tj. w marcu 2018 r. W marcu br. w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły przede wszystkim ceny nawozów mineralnych oraz maszyn i urządzeń rolniczych. W mniejszym stopniu podrożały również materiały budowlane i środki ochrony roślin. Zmiany cen nośników energii oraz środków ochrony roślin były stosunkowo niewielkie.

 

Zdecydowana większość środków produkcji dla rolnictwa była w marcu 2019 r. wyraźnie droższa w porównaniu z marcem 2018 r., przy czym najbardziej w relacji rocznej podrożały nawozy mineralne oraz maszyny rolnicze. Stosunkowo niewielkie podwyżki cen odnotowano z kolei w przypadku środków ochrony roślin. Od września 2018 r. na krajowym rynku nawozów mineralnych obserwowane są systematyczne podwyżki cen. W marcu br. wzrost cen, podobnie jak w lutym br., wyniósł przeciętnie 2,0% i był wyraźnie wyższy niż w ostatnich miesiącach 2018 r. Marcowe podwyżki cen wynikały przede wszystkim z sezonowego wzrostu popytu. Wzrost cen dotyczył wszystkich analizowanych nawozów, przy czym w największym stopniu podrożały nawozy azotowe. Pod wpływem obserwowanego od kilku miesięcy znacznego wzrostu cen nawozów, ich ceny w marcu br. były już średnio o 8,7% wyższe niż rok wcześniej, a najbardziej w tym okresie podwyższono ceny fosforanu amonu (o 11,8%).

 

W kolejnych miesiącach br. prawdopodobnie będzie się utrzymywał zwiększony popyt na nawozy mineralne, w tym głównie na nawozy azotowe, co może przełożyć się na dalsze podwyżki cen. Wzrost cen może być również następstwem obserwowanych od kilkunastu miesięcy stopniowych podwyżek cen nawozów w handlu światowym. W ciągu ostatnich 12 miesięcy światowe ceny nawozów mineralnych wzrosły średnio o prawie 8%1 . Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Średnio na zakup 1 kg czystego składnika nawozu należało w marcu br. przeznaczyć równowartość 4,5 kg pszenicy, tj. o 0,1 kg więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 0,6 kg mniej niż rok wcześniej, tj. w marcu 2018 r. Relacje cen nawozów do cen skupu żywca wieprzowego były lepsze niż miesiąc wcześniej. Były jednak nadal zdecydowanie gorsze niż przed rokiem. Średnio na zakup 1 dt czystego składnika nawozu należało przeznaczyć równowartość 83 kg żywca wieprzowego, tj. o 5 kg mniej niż w lutym br. oraz o 9 kg więcej niż rok wcześniej.

 

W marcu br. ceny bezpośrednich nośników energii, podobnie jak miesiąc wcześniej, nie zmieniły się istotnie. Wzrost cen paliw ropopochodnych został zrównoważony spadkiem cen paliw stałych oraz gazu ziemnego LPG. Ceny bezpośrednich nośników energii były w marcu 2019 r. średnio o 3,4% wyższe niż rok wcześniej. Podwyżki cen w tym okresie dotyczyły przede wszystkim paliw ropopochodnych i gazu ziemnego. Najbardziej w relacji rocznej, o ponad 13% podrożał olej napędowy.

 

W marcu 2019 r. tempo wzrostu cen maszyn rolniczych nieco zmalało w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ceny maszyn rolniczych były w marcu br. przeciętnie o 0,7% wyższe niż miesiąc wcześniej. Podwyżki cen dotyczyły m.in. opryskiwaczy, pługów, zestawów uprawowo-siewnych oraz przyczep samowyładowczych. W ciągu 12 miesięcy wzrost cen wyniósł już średnio 7,0%. Najbardziej w ciągu 12 miesięcy podrożały przyczepy samowyładowcze, pługi oraz rozsiewacze nawozów. Podwyżki cen sprzętu rolniczego związane są m.in. ze wzrostem cen stali, która stanowi dość istotny składnik kosztów produkcji, zwłaszcza w przypadku maszyn do uprawy i przygotowania gleby.

 

W marcu br. ceny materiałów budowlanych wzrosły przeciętnie o kolejne 0,4%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy materiały budowlane w związku z m.in. zwiększeniem inwestycji podrożały średnio o ok. 6%. Najbardziej podwyższono ceny płyt OSB, cementu, materiałów stalowych oraz cegieł.

 

Środki ochrony roślin podrożały w marcu br. o 0,2% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Wzrost cen środków ochrony roślin w ciągu 12 miesięcy był stosunkowo niewielki. Pestycydy podrożały w relacji rocznej przeciętnie o 2,3%. Warto jednak podkreślić, że roczna dynamika cen systematycznie się zwiększa. Dla porównania w październiku ub.r. ceny środków ochrony roślin były o 1,4% wyższe niż rok wcześniej.

 

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

Może zainteresuje Cię również: